آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0

پارامتر های تاثیر گذار در طول عمر اینسرت ها

معیار شکست ابزار 

مهمترین عامل تاثیر گذار بر طول عمر ابزار میباشد

در واقع معیار شکست ابزار یک مقدار از قبل تعیین شده برای فرسایش و خوردگی ابزار یا ر دادن یک پدیده مانند ترک و شکست را گویند

-انواع معیار های شکست

الف)معیار شکست مستقیم

ب)معیار شکست غیر مستقیم


انواع معیار شکست مستقیم:

chippingجدا شدن براده از ابزار برنده را گویند

fine cracksترک خوردن ابزار برنده را گویند

wear land/crater landکه دو نوع فرسایش مستقیم و بسیار حائز اهمیت در ابزار به شمار می آید 

انواع معیار شکست غیر مستقیم:

-نیرو های براده برداری:

با قرار دادن حد مشخصی برای این نیرو ها بر اساس کیفیت سطح و دقت کاری لازم و اندازه گیری این نیرو ها بر روی ابزار برشی میتوان معیار شکست و عمر ابزار را تعیین کرد

-کیفیت سطح

دقت ابعادی قطعه کار:

این موضوع نیز در دستگاه های سی ان سی اهمیت فراوانی دارد

از عوامل ذکر شده مهمترین آنها که تاثیر به سزایی در عمر ابزار دارد و به طور مستقیم با خود ابزار سروکار دارد دو نوع فرسایش اساسی در ابزار به نام crater و wear landاست

WEAR LAND:

این نوع فرسایش ابتدا در سطح های آزاد ابزار برشی به وجود می آید که با گذشت زمان ناحیه وسیعی از نوک ابزار را در بر میگیرد و با افزایش خوردگی و فرسایش ابزار و اصطحکاک بین قطعه کار و نوک ابزار و به دنبال سوختگی نوک ابزار نوک ابزار ترک برداشته و میشکند

WEAR LANDخود به دو نوع تقسیم میشود:

یکنواخت و غیر یکنواخت

یکنواخت حالت خوب و ایده آلی برای اینسرت ها محسوب میشه و معمولا ابزار هایی که مواد با سختی کم را ماشینکاری میکنند این نوع فرسایش در آنها بوجود می آید  و  زمانی نمایان میشود که ابزار دارای  برشی پیوسته با براده برداری کم باشد

غیر یکنواخت نشانه ای از براده برداری غیر پیوسته میباشد و معمولا در ابزار هایی که مواد با سختی بالا را براده برداری میکنند به وجود میایدو این نوع فرسایش حاصل براده برداری با عمق زیاد و سرعت برشی زیاد است

:CRATER

زمانی که براده با سطح بالایی ابزار تماس میگرد باعث به وجود آمدن فرو رفتگی هایی در سطح بالایی ابزار نزدیک به لبه برشی میشود.نیرو های فرسایشی سخت که در برابر جریان براده مقاومت میکنند عامل به وجود آمدن این نوع فرورفتگی ها هستند و این نوع فرسایش را CRATERمیگویند

رشد آن در ابتدا به کندی انجام میگیرد اما با رسیدن به مقدار معینی سرعت رشد افزایش میابد و این مورد به دلیل افزایش زیاد نیرو های فرسایشی در سطح بالا است

سطح زبر و سخت بالای ابزار و مقاومت در برابر جریان براده را افزایش میدهد و در نتیجه عمل فرسایش سریع تر انجام میگیرد.با ادامه این عملCRATERبه سمت لبه برشی پیشرفت میکند که باعث میشود شرایط لبه بسیار ضعیف شود و این معمولا شکست سخت لبه برشی را به دنبال دارد

اولین تغییری که ایجاد میشود این است که زاویه براده از زاویه شیب موثر کمتر میشود.با افزایش عمق آن این زاویه مقداری میان 30 تا 50 درجه تغییر میکند و دومین تغییری که انجام میشود آن است که شعاع براده کاهش میابد و باعث میشود شعاع و اندازه آن افزایش یابد

در ابتدای انجام عمل برش غالبا خواهیم دید که براده در شعاع یا قوس بزرگ به وجود میاید اما هنگامی که ابزار فرسوده میشود شعاع براده کوچکتر میشود و براده ها غالبا تکه تکه اند که این نشان میدهد که CRATERبزرگتر و عمیق تر شده است و بدین وسیله براده ها به صورت دایره های سخت از قطعه جدا میشوند

شکست ابزار در این هنگام اکثرا به وسیله اندازه براده پیش بینی میشود وقتی که ابزار در نتیجه CRATER در حال شکست است طول براده کوچک میباشد و باید در این هنگام از شکست کامل ابزار از طریق سنگ زنی و پرداخت کاری دقیق مجدد جلوگیری کنیم

سومین تغییری که دیده میشود آن است که اندازه لبه BUILT UP تغییر میکند و وقتی CRATER به سمت لبه برشی پیش میرود این لبه کوچکتر میشود و اندازه لبهBUILT UP به گسترش شیب موثر بستگی دارد یعنی اینکه وقتی CRATER بزرگتر میشود شیب موثر افزایش یافته که در نتیجه این عمل اندازه لبه BUILT UP کاهش میابد

ابزاری که بتواند در برابر رشد CRATER مقاومت زیادی داشته باشد از طول عمر بیشتری نسبت به ابزاری که مقاومت کمتری دارد برخوردار میباشد هر چیزی که شروع و رشد CRATERرا به تاخیر بندازد در افزایش طول عمر ابزار موثر است

توسعه منطقه CRATERبه دو فاکتور بستگی دارد:

1 واحد فشار وارد بر لبه

2 مقاومت در برابر جریان براده

واحد فشار وارد بر لبه به مقدار براده برداری و زاویه برش بستگی دارد وقتی براده برداری از قطعه کم و به صورت آهسته انجام میشود.CRATERنسبت به هنگامی که براده برداری زیاد است نزدیک تر به لبه برش شروع به شکل گیری میکند از این رو با افزایش بار CRATER در فاصله زیادی از لبه برش شروع به شکل گیری میکند و این موضوع زمان زیادی را میطلبد تا این که رشد CRATERبرای لبه برشی مخرب باشد

مقدار زاویه برش تاثیر قطعی در واحد فشار وارد بر لبه برش و از این رو در شکل گیری CRATERدارد.بزرگ شدن زاویه برش باعث کم شدن واحد فشار لبه میشود و بنابراین برای به تاخیر انداختن شروع یک CRATERزاویه برشی را تا حد امکان باید افزایش داد

مقاومت در برابر جریان براده شاید مهم ترین عامل در توسعه CRATERباشد و هر چیزی که بتواند این مقاومت را کاهش دهد در شکل گیری CRATERتاخیر ایجاد میکند و در نتیجه عمر ابزار را افزایش میدهد

سه راه حل مهم در کاهش مقاومت جریان براده وجود دارد که شامل:

1 پرداخت کاری دقیق و جلا دادن سطح بالای ابزار  2 سنگ زنی در جهت جریان براده  3 انتخاب یک روان ساز مناسب

درجه پرداخت کاری در سطح بالایی در تشکیلcraterنقش اساسی دارد و اگر سطح بالای ابزار توسط یک سنگ خشن سنگ زده شود باعث ایجاد شیار های عمیقی به نام creating hills valleys میشوند و زمانی که نوک های hills باریک و کوچک و زیادند در نتیجه سایش قسمت بالایی ابزار با براده کم میشود و رشد craterبه تاخیر می افتد اما زمانی که hillsخورده میشود به دلیل ساییده شدن قسمت بالایی رشد craterسرعت میگیرد و اگر خط های سنگ زنی زاویه متضاد نسبت به جهت جریان براده داشته باشند باعث افزایش مقاومت در برابر جریان براده شده و در نتیجه شکل گیری و رشد crater را به همراه خواهد داشت

معمولا در ابزار هایی که جهت سنگ زنی در آن ها با جهت جریان براده یکسان است سی درصد طول عمر بیشتری نسبت به ابزار هایی که جهت سنگ زنی در آنها بر خلاف جریان براده است دارا میباشند و ممکن است شرایطی به وجود آید که  هم جهت سازی خط های سنگ زنی با جهت جریان براده بسیار مشکل باشد مانند ابزار های فرم تراشی در این موارد کارهایی ممکن است بتوان انجام داد که جهت این گونه خطاها را آن قدر تغییر دهیم که در جهت درست قرار گیرد این عمل به وسیله سنگ زنی قسمت های نزدیک به لبه برشی انجام میشود و برای کاستن زمان سنگ زنی سنگ باید طوری قرار گیرد که زاویه آن با زاویه لبه برش 1تا3 درجه اختلاف داشته باشد و حرکت سنگ باید در جهت جریان براده باشد این عمل تا زمانی که خط های سنگ زنی هم جهت با جریان براده شوند باید ادامه پیدا کند

سرعت برشی:

در صورتی که پایین باشدباعث ایجاد لبه انباشته و بلا استفاده ماندن لبه برشی و غیر اقتصادی بودن و ضعیف شدن سطح ایجاد شده

در صورتی که بالا باشد باعث سایش ابزار از ناحیه زاویه آزاد و صافی سطح نامناسب و تغییر شکل پلاستیک در ابزار


پیشروی:

در صورتی که پایین باشد باعث پله پله شدن و سایش ابزار از ناحیه زاویه آزاد و ایجاد لبه انباشته و غیر اقتصادی

در صورتی که بالا باشد باعث از دست دادن کنترل براده و صافی سطح نامناسب و تغییر شکل پلاستیک در ابزار و مصرف بالای انرژی و ایجاد جوش براده و  چکشی شدن براده


عمق برش:

در صورتی که بسیار کوچک باشد باعث از دست دادن کنترل براده و ارتعاش و گرمای بیش از حد و غیر اقتصادی

در صورتی که بسیار زیاد باشد باعث مصرف بالای انرژی و شکست اینسرت و افزایش نیرو های برشی

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد