آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


بیس هلدر بیس هلدر روتراش تاکیم ساش

بیس هلدر روتراش | بیس هلدر روتراش بیس هلدری است برای هلدر های روتراش و از نظر محل قرار گیری نازل اب صابون و محل قرار گیری دنباله شانه ای و اندازه دنباله انواع مختلفی دارد که شامل B1 |B2|B3|B4|B5|B6|B7|B8|C1|C2|C3|C4|D1|D2
می باشد.
تراش ابزار السا نماینده رسمی بیس هلدر تاکیم ساش اصل می باشد .
قیمت بیس هلدر روتراش |خرید بیس هلدر |فروش بیس هلدر |استعلام بیس هلدر روتراش | انواع بیس هلدر روتراشبیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر خام
بیس هلدر خام
بیس هلدر خام ابزار مخصوص
VDI39 70
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر روتراش راست
بیس هلدر روتراش راست
بیس هلدر B1
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر چپ روتراش
بیس هلدر چپ روتراش
بیس هلدرB2
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر راست اب صابون برعکس
بیس هلدر راست اب صابون برعکس
بیس هلدرB3
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر چپ اب صابون وارونه
بیس هلدر چپ اب صابون وارونه
بیس هلدرB4
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر راست بلند
بیس هلدر راست بلند
بیس هلدرB5
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر چپ بلند
بیس هلدر چپ بلند
بیس هلدرB6
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدرراست بلند وارونه
بیس هلدرراست بلند وارونه
بیس هلدرB7
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر چپ بلند وارونه
بیس هلدر چپ بلند وارونه
بیس هلدرB8
VDI39 72
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر پیشانی
بیس هلدر پیشانی
بیس هلدر مستقیمC1
vdi39 74
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر مستقیم چپ
بیس هلدر مستقیم چپ
بیس هلدر مستقیم چپC2
VDI39 74
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر راست اب صابون پایین
بیس هلدر راست اب صابون پایین
بیس هلدر مستقیمC3
VDI39 74
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر پیشانی چپ و وارونه
بیس هلدر پیشانی چپ و وارونه
بیس هلدر مستقیمC4
VDI39 74
بیس هلدر بیس هلدر روتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیس هلدر سه طرف
بیس هلدر سه طرف
بیس هلدر سه کلهD1 D2
VDI39 75

بیس هلدر روتراش | بیس هلدر روتراش بیس هلدری است برای هلدر های روتراش و از نظر محل قرار گیری نازل اب صابون و محل قرار گیری دنباله شانه ای و اندازه دنباله انواع مختلفی دارد که شامل B1 |B2|B3|B4|B5|B6|B7|B8|C1|C2|C3|C4|D1|D2
می باشد.
تراش ابزار السا نماینده رسمی بیس هلدر تاکیم ساش اصل می باشد .
قیمت بیس هلدر روتراش |خرید بیس هلدر |فروش بیس هلدر |استعلام بیس هلدر روتراش | انواع بیس هلدر روتراش

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد