آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدرهای دنده زنی تانگالوی

هلدرگامزنی | هلدر دنده زنی ابزار ی است که برای دنده زنی بروی قطعات استفاده میشود.هلدر گامزنی که جایگزین حدیده و قلاویز شده است برای دنده زنی داخلی و خارجی استفاده می شود و مزیت آن نسبت به حدیده و قلاویز افزایش سرعت کار،،دقت بالا ،کاهش زمان ماشینکاری،افزایش بهره وری و کاهش هزینه و کاهش ضایعات می باشد.هلدر گامزنی که در دستگاه تراش استفاده می شود به دو صورت داخل تراش و رو تراش می باشد که در ان هلدر ثابت و در مرکز قرار دارد و قطعه دوران می کند اما هلدر دنده زنی که در دستگاه فرز استفاده می شود خارج از مرکز قرار میگیرد و هلدر می چرخد و قطعه کار ثابت می باشد.هلدر های گام زنی در قطر های مختلف و طول های مختلف و جود دارند اما اینسرتی که بر روی این هلدر سوار می شود معمولا استاندارد بوده و در برند های مختلف یکی می باشد و تنها گام این اینسرت ها با هم متفاوت می باشد.برخی از هلدر های گامزنی برندهای مختلف به شرح زیر است:
AL20 3C/AL25 3C/AL25 4C/AL32 3C/AL32 4C/AL40 3C/AL40 4C/NL12 2C/NL10 2C/NVR10 2C/NVR12 2C/NVR16 3C/AVR20 3C/AVR25 3C /AVR25 4C/AVR32 3C/AVR32 4C/AVR40 4C/AVR40 3C/AVR50 5C/SER 20 20 16/SER 2525 16/SER 3232 22/SER 2525 22/SER 3232 27/SNR016 16/SNR020 16/SNR25 16/SNR25 22/SNR32 16/SNR32 22/SNR40 22/JSE2R1616/B-CER/CER2525 M27/CER2525 M22/SNR006K06/SNR008K06/CNR0032 S16/STVOR2525 M4/STCR1212/JSXXR1616/FLSR2020 3/..
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع هلدر داخل تراش و هلدر روتراش و هلدر گامزنی تونگلوی ژاپن،هلدر گامزنی سکو،هلدر گامزنی سندویک می باشد.
هلدر گامزنی،هلدر گام زنی،هلدر دنده زنی،هلدر گامزنی تونگلوی،هلدر گامزنی تانگلوی،بورس هلدر گام زنی،بورس هلدر گامزنی تانگلوی،خرید هلدر دنده زنی،خرید هلدر گامزنی تونگلوی،فروش هلدر رزوه زنی،فروش هلدر گامزنی تاکیم ساش،استعلام هلدر گام زنی،استعلام هلدر گامزنی تانگلوی،انواع هلدر،انواع هلدر رزوه زنی،انواع هلدر گامزنی،انواع هلدر گام زنی

هلدرگامزنی روتراشهلدرگامزنی داخل تراش


هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر گامزنی رو
هلدر گامزنی رو
هلدردنده زنی روتراش
JSE2R
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویCER/L...
CER/L...
هلدر گامزنی روتراش
CER/L
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر گامزنی شانه ای
هلدر گامزنی شانه ای
هلدردنده زنی شونه ای
CLVOR
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر گامزنی برای دستگاه سوئیسی
هلدر گامزنی برای دستگاه سوئیسی
هلدر گامزنی رو و داخل
FLASR/L... A FLER/L
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر دنده زنی و شیارزنی برای دستگاه تراش سوئیسی
هلدر دنده زنی و شیارزنی برای دستگاه تراش سوئیسی
هلدرگامزنی روتراشJX
JSXXR/L
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر گامزنی چهار لب
هلدر گامزنی چهار لب
هلدر گامزنی روتراشTC
STCR/L
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر دنده زنی رو
هلدر دنده زنی رو
هلدرگامزنی روتراشTNMC
STVOR
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهد قابل تعویض گامزنی
هد قابل تعویض گامزنی
هلدرگامزنی داخل تراش قابل تعویض
HS--LNFR
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر قابل تعویض گامزنی
هلدر قابل تعویض گامزنی
هلدرگامزنی داخل قابل تعویض
HS--FLER
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر دنده زنی
هلدر دنده زنی
هلدرگامزنی داخل تراش
SNR
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر گامزنی تفنگی
هلدر گامزنی تفنگی
هلدرگامزنی داخل تراش معمولی و کارباید
SNR
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر داخل تراش گامزنی برای دستگاه سوئیسی
هلدر داخل تراش گامزنی برای دستگاه سوئیسی
هلدر گامزنی داخل تراش نود درجه
JS--K TTL3
هلدرهای دنده زنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای دنده زنی تانگالویهلدر گامزنی داخل تراش
هلدر گامزنی داخل تراش
هلدرگامزنی داخل تراشTC18
JS STCL18

هلدرگامزنی | هلدر دنده زنی ابزار ی است که برای دنده زنی بروی قطعات استفاده میشود.هلدر گامزنی که جایگزین حدیده و قلاویز شده است برای دنده زنی داخلی و خارجی استفاده می شود و مزیت آن نسبت به حدیده و قلاویز افزایش سرعت کار،،دقت بالا ،کاهش زمان ماشینکاری،افزایش بهره وری و کاهش هزینه و کاهش ضایعات می باشد.هلدر گامزنی که در دستگاه تراش استفاده می شود به دو صورت داخل تراش و رو تراش می باشد که در ان هلدر ثابت و در مرکز قرار دارد و قطعه دوران می کند اما هلدر دنده زنی که در دستگاه فرز استفاده می شود خارج از مرکز قرار میگیرد و هلدر می چرخد و قطعه کار ثابت می باشد.هلدر های گام زنی در قطر های مختلف و طول های مختلف و جود دارند اما اینسرتی که بر روی این هلدر سوار می شود معمولا استاندارد بوده و در برند های مختلف یکی می باشد و تنها گام این اینسرت ها با هم متفاوت می باشد.برخی از هلدر های گامزنی برندهای مختلف به شرح زیر است:
AL20 3C/AL25 3C/AL25 4C/AL32 3C/AL32 4C/AL40 3C/AL40 4C/NL12 2C/NL10 2C/NVR10 2C/NVR12 2C/NVR16 3C/AVR20 3C/AVR25 3C /AVR25 4C/AVR32 3C/AVR32 4C/AVR40 4C/AVR40 3C/AVR50 5C/SER 20 20 16/SER 2525 16/SER 3232 22/SER 2525 22/SER 3232 27/SNR016 16/SNR020 16/SNR25 16/SNR25 22/SNR32 16/SNR32 22/SNR40 22/JSE2R1616/B-CER/CER2525 M27/CER2525 M22/SNR006K06/SNR008K06/CNR0032 S16/STVOR2525 M4/STCR1212/JSXXR1616/FLSR2020 3/..
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع هلدر داخل تراش و هلدر روتراش و هلدر گامزنی تونگلوی ژاپن،هلدر گامزنی سکو،هلدر گامزنی سندویک می باشد.
هلدر گامزنی،هلدر گام زنی،هلدر دنده زنی،هلدر گامزنی تونگلوی،هلدر گامزنی تانگلوی،بورس هلدر گام زنی،بورس هلدر گامزنی تانگلوی،خرید هلدر دنده زنی،خرید هلدر گامزنی تونگلوی،فروش هلدر رزوه زنی،فروش هلدر گامزنی تاکیم ساش،استعلام هلدر گام زنی،استعلام هلدر گامزنی تانگلوی،انواع هلدر،انواع هلدر رزوه زنی،انواع هلدر گامزنی،انواع هلدر گام زنی

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد