آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


الماس تراش الماس دوطرف سی دی بی پی

اینسرت دوطرف|اینسرت دوطرف اینسرتی است که دوطرف ان قابلیت استفاده دارد.یعنی زاویه ان صفر می باسد و قسمت بالایی و پایینی ان قابلیت استفاده دارد.الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسCNMG
الماسCNMG
CNMG
CNMG12
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسCNGG
الماسCNGG
اینسرتcngg
CNGG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسDNMG
الماسDNMG
DNMG15
DNMG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسDNGG
الماسDNGG
DNGGاینسرت
DNGG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسSNMG
الماسSNMG
SNMG
SNMG 12
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتاینسرتSNGG
اینسرتSNGG
الماسsngg
SNGG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسTNMG
الماسTNMG
TNMG
TNMG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسTNGG
الماسTNGG
اینسرتtngg
TNGG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسVNMG
الماسVNMG
VNMG
اینسرتVNMG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسVNGG
الماسVNGG
اینسرتvngg
VNGG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسWNGG
الماسWNGG
اینسرتwngg
WNGG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسWNMG
الماسWNMG
اینسرتWNMG
WNMG
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسLNGX
الماسLNGX
LPCU
LNCU الماس
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسCCGT
الماسCCGT
CCET
CCGT
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماس کپی تراش
الماس کپی تراش
KNUX
الماسKNUX
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسVCMT
الماسVCMT
اینسرتVCMT
VCMT
الماس تراش الماس دوطرف | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماسVCGT
الماسVCGT
اینسرتVCGT
VCGX

اینسرت دوطرف|اینسرت دوطرف اینسرتی است که دوطرف ان قابلیت استفاده دارد.یعنی زاویه ان صفر می باسد و قسمت بالایی و پایینی ان قابلیت استفاده دارد.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد