آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


کفتراش و پولکی کفتراش تاکیم ساش

کفتراش | کفتراش ابزار است که به دستگاه فرز بسته شده و برای کف تراشی و دیواره تراشی و ... استفاده می شود .کفتراش می تواند دارای زاویه مثبت باشد که برای پرداخت کاری استفاده می شود و الماس های یک طرف به ان بسته می شود و همچنین می تواند بدون زاویه باشد که برای عملیات متوسط رو به خشن کاری استفاده می شود و یا می تواند دارای زاویه منفی باشد که برای خشن کاری و عمق بار زیاد استفاده می شود . نحوه اتصال اینسرت ها می تواند به صورت پیچی ، کلمپی،لقمه ای و ... باشد.تراش ابزار السا نماینده رسمی محصولات تاکیمساش عرضه کننده انواع کفتراش های معمولی و خاص و سفارشی تاکیم ساش اصل می باشد.
قیمت کفتراش |خرید کف تراش تاکیمساش|فروش کفتراش | استعلام کف تراش تاکیم ساش | بورس کف تراش تاکیم ساش | انواع کف تراشکفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش چند وجهی
کفتراش چند وجهی
کفتراش هشت لبه خور
FCT45...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکف تراش لقمه ای
کف تراش لقمه ای
کفتراش هشت لبه خور
MCT45...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش سه گوش
کفتراش سه گوش
کفتراش سه گوش خور
FKR/L 20 17...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش پخ زن
کفتراش پخ زن
کفتراش سه گوش خور
PFR/L 20 47..
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش لقمه ای
کفتراش لقمه ای
کفتراش سه گوش خور لقمه ای
FKR/L 90..
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش SPMR
کفتراش SPMR
کفتراش چهارگوش خور
AFR/L 20 27...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکف تراش لقمه ای
کف تراش لقمه ای
کفتراش چهارگوش خور لقمه ای
AFR/L 75...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکف تراش SFAN
کف تراش SFAN
کفتراش چهارگوش خور لقمه ایSFAN
AFR/L75...AL
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش SNGN
کفتراش SNGN
کفتراش چهارگوش خور SNGN
NFR/L75...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش 45درجه
کفتراش 45درجه
کفتراش SDHT
A270...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش نود درجه
کفتراش نود درجه
کفتراشCNHW
A290...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراشAPKT
کفتراشAPKT
کفتراش90درجه
T90A/AS..
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراشLDKT
کفتراشLDKT
کفتراشLDHT15
A240...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش گرد خور
کفتراش گرد خور
کفتراش گرد خورRPMT
A250..
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکف تراش گرد
کف تراش گرد
کفتراش گردخورRDMT
TSRF A ...
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتپولکی چهار گوش خور
پولکی چهار گوش خور
پولکی چهارگوش خورSPUN09
TDK...09
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدیسک میل چهارگوش خور
دیسک میل چهارگوش خور
پولکی نافی دارLNEW
TK..SLN
کفتراش و پولکی کفتراش | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش شیارزن
کفتراش شیارزن
کفتراش تی سه گوش خور
CZF...

کفتراش | کفتراش ابزار است که به دستگاه فرز بسته شده و برای کف تراشی و دیواره تراشی و ... استفاده می شود .کفتراش می تواند دارای زاویه مثبت باشد که برای پرداخت کاری استفاده می شود و الماس های یک طرف به ان بسته می شود و همچنین می تواند بدون زاویه باشد که برای عملیات متوسط رو به خشن کاری استفاده می شود و یا می تواند دارای زاویه منفی باشد که برای خشن کاری و عمق بار زیاد استفاده می شود . نحوه اتصال اینسرت ها می تواند به صورت پیچی ، کلمپی،لقمه ای و ... باشد.تراش ابزار السا نماینده رسمی محصولات تاکیمساش عرضه کننده انواع کفتراش های معمولی و خاص و سفارشی تاکیم ساش اصل می باشد.
قیمت کفتراش |خرید کف تراش تاکیمساش|فروش کفتراش | استعلام کف تراش تاکیم ساش | بورس کف تراش تاکیم ساش | انواع کف تراش

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد