آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


ابزار کاربایدی تانگالوی

ابزار کاربایدی | ابزار کاربایدی تنگستن کارباید ی که از معادن استخراج می شود ویا از طریق اینسرت های بلا استفاده و کار کرده باز تولید می شود به همراه
کبالت وتیتانیوم و سایر عناصری که مقدار انها با دقت و حساسیت خاص در آزمایشگاه ها تعیین می شود ٬ به ترکیب مورد نظر
اضافه می شود. تنگستن کارباید و کبالت که در صد آنها از قبل تعیین شده است به صورت اتوماسیون و توسط دستگاه ها با هم
مخلوط می شوند اما عناصر دیگری که به آن ها اضافه می شود ممکن است درصد آن ها انقدر کم باشد که مستلزم اضافه کردن
به صورت دستی باشد.
یکی از راه های تغییر سختی اینسرت ها ٬تغییر اندازه دانه های اولیه تنگستن کارباید قبل از تولید اینسرت می باشد.
دانه های تنگستن کارباید بااندازه 3 تا 9 میکرون باعث ایجاد تیغچه هایی با سختی کم وچقرمگی بالا می شود ٬ حال اگر از
دانه هایی با اندازه کو چکتر در حدود کمتر از یک میکرون استفاده کنیم باعث ایجاد اینسرت هایی با سختی بسیار بالا و ترد
می شود .
تنگستن کارباید در برابر مواد خورنده شیمیایی مقاومت دارد ولی فلز کبالت خیر ٬لذا برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی ابزار
می توان از دانه بندی ریزتریا فلز نیکل استفاده کرد.
79 وجلوگیری از رسوب ˚ پودر حاصل وارد یک دستگاه میکسر می شود )برای مخلوط شدن پودر و پیش گرم شدن تا
سوسپانسیون(. و سپس به ان آب و الکل و ترکیب چسب مانند به مقدار مورد نیاز اضافه می شود)برای تشکیل سوسپانسیون
وگرانوله کردن و کمک به استحکام پودر پرس شده ( .پس از ترکیب شدن کامل عناصر با همدیگر ٬ترکیب دوغاب مانند خاکستری
رنگ به وجود می آید ٬این فرایند ممکن است بین 1 تا 99 ساعت زمان ببرد که بستگی به دستورالعمل وفریند نهایی دارد.تیغچه های ایجاد شده در قطر های مختلف به کار خا نه های ابزار سازی فرستاده می شوند . این تیغچه ها طی تغییراتی که توسط سنگ هایی که روی ان الماس وجود دارد به ابزار های مورد نیاز تبدیل می شوند .انواع ابزار های کاربایدی وجود دارد. ابزار های کارباید مزایایی نسبت به ابزار هایی معمولی دارند از جمله سرعت برشی بالا ، کیفیت سطح بالا ، دقت ابعادی بالا ، کاهش زمان ماشینکاری ، امکان براده برداری متریال های سخت و...تراش ابزار السا ارائه دهنده انواع مته کارباید، فرز کارباید، تیغچه کارباید،قلاویز کارباید ،مته مرغک کارباید ،پخ زن کارباید ،مته های چند پله و...
مته کارباید | قیمت مته کارباید | خرید مته کارباید تونگلوی | فروش مته کارباید | استعلام مته کارباید | انواع مته کارباید | بورس مته کارباید تونگلوی | فرز کارباید | انواع فرز کارباید | فرز کارباید دوپر | فرز کارباید سه پر ، فرز کارباید چهار پر | فرز کارباید تخت | فرز کارباید r | قیمت فرز کارباید تونگلوی | خرید فرز کارباید | فروش فرز کارباید | استعلام فرز کارباید | بورس فرز کارباید | قلاویز کارباید | قلاویز کارباید | قلاویز کارباید تونگلوی | خرید قلاویز کارباید | فروش قلاویز
کارباید |استعلام قلاویز کارباید | ابزار کاربایدی | ابزار کاربایدی تونگلوی | خرید ابزار کاربیدی تونگلوی | فروش ابزار کاربیدی تونگلوی | استعلام فرز کاربیدی | تردمیل |قیمت تردمیل | خرید تردمیل |انواع ترد میل

فرز انگشتی سرتختفرز انگشتی تیپفرز اگشتی سرگردسری های کارباید دنباله پیچیقلاویزکاربایدمته کارباید


ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز الماس تخت
فرز الماس تخت
فرز انگشتی کارباید چهار پر سر تخت
TEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز انگشتی پرداخت
فرز انگشتی پرداخت
فرز انگشتی سرتخت پر پر پرداخت کاری
TEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز الماس تیتانیوم
فرز الماس تیتانیوم
فرز انگشتی سرتخت چهر پر و پر پر مخصوص ماشین کاری تیتانیوم
TECK
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز انگشتی خشن پرداخت
فرز انگشتی خشن پرداخت
فرز انگشتی سرتخت خشن
TEFS
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز الماس دوپر
فرز الماس دوپر
فرز انگشتی سرتخت دوپر30درجه
TECC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز انگشتی سه پر
فرز انگشتی سه پر
فرز انگشتی سرتخت سه پر38درجه
TECS
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز الماس تیپ
فرز الماس تیپ
فرز انگشتی تیپ
TEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز راکول بالا
فرز راکول بالا
فرزانگشتی دوپر مخصوص جنس سخت با سختی بالا 55 راکول
TEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز کارباید راکول بالا
فرز کارباید راکول بالا
فرز انگشتی چهار پر مخصوص جنس سخت با سختی بالای 65 راکول
TEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز الماس های فید
فرز الماس های فید
فرز انگشتی سه پر های فید
TCFF
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز مخصوص الومینیوم
فرز مخصوص الومینیوم
فرزانگشتی سه پر مخصوص ماشین کاری المینیوم
TECA
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز خشن المینیوم
فرز خشن المینیوم
فرز انگشتی سه پر خشن مخصوص ماشینکاری المینیوم و متریال های غیر فلزی
TERC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز کوتاه دوپر 30 درجه
فرز کوتاه دوپر 30 درجه
فرز انگشتی سر تخت دوپر
TEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز بالنویز
فرز بالنویز
فرز انگشتی سر گرد معمولی وخشن
TEB/TEBRF
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز سر ار راکول بالا
فرز سر ار راکول بالا
فرزانگشتی سر گرد مخصوص جنس سخت با سختی بالای 55راکول
TEB
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز انگشتی سرگرد 65 راکول
فرز انگشتی سرگرد 65 راکول
فرز انگشتی سر گرد مخصوص جنس سخت با سختی 65 راکول
TEB
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویفرز مینی مستر خشن
فرز مینی مستر خشن
سری فرز انگشتی چهار پر تخت خشن
VEE
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویسری فرز انگشتی
سری فرز انگشتی
مینی مسترچهار پر تخت
VEE/D
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویمینی مستر دنباله پیچی تیپ
مینی مستر دنباله پیچی تیپ
سری فرز انگشتی دو پر و چهار پر تیپ
VFX
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویمینی مستر بال
مینی مستر بال
سری فرز انگشتی دو پر بالنویز
VBB
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویسری پخ زن
سری پخ زن
سری مته مرغک و پخ زن
VCP
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویمینی مستر سوراخکاری
مینی مستر سوراخکاری
سری بورینگ
VGC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویدم چلچله
دم چلچله
سری مته خزینه و آر معکوس و دم چلچله
VCA
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویالماس تی
الماس تی
سری فرز تی
VST
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویسری تی چند پر
سری تی چند پر
سری فرز تی پر پر
VST217
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویدنباله مینی مستر
دنباله مینی مستر
شنگ سری پیچی
VSSD
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویتردمیل کارباید
تردمیل کارباید
قلاویز کارباید متریک تردمیل
MTECB
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویقلاویز کارباید
قلاویز کارباید
قلاویز کارباید اینچی UN
MTEC
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویتردمیل اینچی
تردمیل اینچی
قلاویز کارباید اینچیBSP
MTEC/B
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویمینی مستر رزوه زن
مینی مستر رزوه زن
سری قلاویز اینچی و میلیمتر
VMT
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویمته الماس
مته الماس
مته کارباید با طول کوتاه وبلند
DSW
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویمته تمام الماس ریز
مته تمام الماس ریز
مته کارباید ریز
DSM
ابزار کاربایدی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزار کاربایدی تانگالویآلفا جت اب صابونی تمام الماس
آلفا جت اب صابونی تمام الماس
مته کارباید تیغ صاف مخصوص چدن و المینیوم
FDC

ابزار کاربایدی | ابزار کاربایدی تنگستن کارباید ی که از معادن استخراج می شود ویا از طریق اینسرت های بلا استفاده و کار کرده باز تولید می شود به همراه
کبالت وتیتانیوم و سایر عناصری که مقدار انها با دقت و حساسیت خاص در آزمایشگاه ها تعیین می شود ٬ به ترکیب مورد نظر
اضافه می شود. تنگستن کارباید و کبالت که در صد آنها از قبل تعیین شده است به صورت اتوماسیون و توسط دستگاه ها با هم
مخلوط می شوند اما عناصر دیگری که به آن ها اضافه می شود ممکن است درصد آن ها انقدر کم باشد که مستلزم اضافه کردن
به صورت دستی باشد.
یکی از راه های تغییر سختی اینسرت ها ٬تغییر اندازه دانه های اولیه تنگستن کارباید قبل از تولید اینسرت می باشد.
دانه های تنگستن کارباید بااندازه 3 تا 9 میکرون باعث ایجاد تیغچه هایی با سختی کم وچقرمگی بالا می شود ٬ حال اگر از
دانه هایی با اندازه کو چکتر در حدود کمتر از یک میکرون استفاده کنیم باعث ایجاد اینسرت هایی با سختی بسیار بالا و ترد
می شود .
تنگستن کارباید در برابر مواد خورنده شیمیایی مقاومت دارد ولی فلز کبالت خیر ٬لذا برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی ابزار
می توان از دانه بندی ریزتریا فلز نیکل استفاده کرد.
79 وجلوگیری از رسوب ˚ پودر حاصل وارد یک دستگاه میکسر می شود )برای مخلوط شدن پودر و پیش گرم شدن تا
سوسپانسیون(. و سپس به ان آب و الکل و ترکیب چسب مانند به مقدار مورد نیاز اضافه می شود)برای تشکیل سوسپانسیون
وگرانوله کردن و کمک به استحکام پودر پرس شده ( .پس از ترکیب شدن کامل عناصر با همدیگر ٬ترکیب دوغاب مانند خاکستری
رنگ به وجود می آید ٬این فرایند ممکن است بین 1 تا 99 ساعت زمان ببرد که بستگی به دستورالعمل وفریند نهایی دارد.تیغچه های ایجاد شده در قطر های مختلف به کار خا نه های ابزار سازی فرستاده می شوند . این تیغچه ها طی تغییراتی که توسط سنگ هایی که روی ان الماس وجود دارد به ابزار های مورد نیاز تبدیل می شوند .انواع ابزار های کاربایدی وجود دارد. ابزار های کارباید مزایایی نسبت به ابزار هایی معمولی دارند از جمله سرعت برشی بالا ، کیفیت سطح بالا ، دقت ابعادی بالا ، کاهش زمان ماشینکاری ، امکان براده برداری متریال های سخت و...تراش ابزار السا ارائه دهنده انواع مته کارباید، فرز کارباید، تیغچه کارباید،قلاویز کارباید ،مته مرغک کارباید ،پخ زن کارباید ،مته های چند پله و...
مته کارباید | قیمت مته کارباید | خرید مته کارباید تونگلوی | فروش مته کارباید | استعلام مته کارباید | انواع مته کارباید | بورس مته کارباید تونگلوی | فرز کارباید | انواع فرز کارباید | فرز کارباید دوپر | فرز کارباید سه پر ، فرز کارباید چهار پر | فرز کارباید تخت | فرز کارباید r | قیمت فرز کارباید تونگلوی | خرید فرز کارباید | فروش فرز کارباید | استعلام فرز کارباید | بورس فرز کارباید | قلاویز کارباید | قلاویز کارباید | قلاویز کارباید تونگلوی | خرید قلاویز کارباید | فروش قلاویز
کارباید |استعلام قلاویز کارباید | ابزار کاربایدی | ابزار کاربایدی تونگلوی | خرید ابزار کاربیدی تونگلوی | فروش ابزار کاربیدی تونگلوی | استعلام فرز کاربیدی | تردمیل |قیمت تردمیل | خرید تردمیل |انواع ترد میل

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد