آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


بیس هلدر تاکیم ساش

بیس هلدر | بیس هلدر ابزار ی است که به عنوان واسطه و گیرنده ابزار در دستگاه تراش سی ان سی عمل میکند و به تارت دستگاه تراش متصل می شود.
بیس هلدر ها معمولا دارای دنباله گرد و شانه ای می باشند که به تارت دستگاه تراش متصل می شود اما برخی از دستگاه تراش ها دارای بیس هلدر های خاص و کتابی و بدون دنباله می باشند که معمولا در بازار یافت نمی شود و به صورت سفارشی ساخته می شود.
بیس هلدر از نظر گیرندگی ابزار انواع مختلفی دارد : بیس هلدر داخل تراش ،بیس هلدر روتراش،بیس هلدر فشنگی خور،بیس هلدر سه نظام گیر،بیس هلدر مورس خور،بیس هلدر قلاویز زن. بیس هلدر های روتراش با توجه به چپ و راست بودن و بالا و پایین بودن خروجی اب صابون به چند دسته شامل
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/C1/C2/C3/C4/E1/E2/E3/E4 تقسیم می شوند.
بیس هلدر ها با توجه به استاندارد DIN با نام تجاریVDI شناخته می شوند.
بیس هلدر ها دارای دنباله 16،20،25،30،40،50،60 می باشند.
آلسا تولز عرضه کننده انواع بیس هلدر تاکیمساش اصل و رهم اصل می باشد.
بیس هلدر ،بیس هلدر تاکیمساش،بیس هلدر تاکیم ساش،بورس بیس هلدر،بورس بیس هلدر تاکیمساش،بورس بیس هلدر تاکیم ساش،خرید بیس هلدر ،خرید بیس هلدر تاکیم ساش،خرید بیس هلدر تاکیمساش،فروش بیس هلدر،فروش بیس هلدر تاکیمساش،فروش بیس هلدر تاکیم ساش،استعلام بیس هلدر ،استعلام بیس هلدر تاکیم ساش،بیس هلدر تاکیمساش اصل،انواع بیس هلدر

بیس هلدر روتراشبیس هلدر داخلبیس هلدر فشنگی خوربیس هلدر مورس خورتبدیل ابزارزنده


بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر خام
بیس هلدر خام
بیس هلدر خام ابزار مخصوص
VDI39 70
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر روتراش راست
بیس هلدر روتراش راست
بیس هلدر B1
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر چپ روتراش
بیس هلدر چپ روتراش
بیس هلدرB2
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر راست اب صابون برعکس
بیس هلدر راست اب صابون برعکس
بیس هلدرB3
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر چپ اب صابون وارونه
بیس هلدر چپ اب صابون وارونه
بیس هلدرB4
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر راست بلند
بیس هلدر راست بلند
بیس هلدرB5
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر چپ بلند
بیس هلدر چپ بلند
بیس هلدرB6
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدرراست بلند وارونه
بیس هلدرراست بلند وارونه
بیس هلدرB7
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر چپ بلند وارونه
بیس هلدر چپ بلند وارونه
بیس هلدرB8
VDI39 72
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر پیشانی
بیس هلدر پیشانی
بیس هلدر مستقیمC1
vdi39 74
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر مستقیم چپ
بیس هلدر مستقیم چپ
بیس هلدر مستقیم چپC2
VDI39 74
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر راست اب صابون پایین
بیس هلدر راست اب صابون پایین
بیس هلدر مستقیمC3
VDI39 74
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر پیشانی چپ و وارونه
بیس هلدر پیشانی چپ و وارونه
بیس هلدر مستقیمC4
VDI39 74
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر سه طرف
بیس هلدر سه طرف
بیس هلدر سه کلهD1 D2
VDI39 75
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر داخل
بیس هلدر داخل
بیس هلدر داخل تراشE2
VDI39 76
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر فشنگی خور
بیس هلدر فشنگی خور
E3 VDI
VDI40ER32|VDI30PK25..
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر داخل اب صابون مرکز
بیس هلدر داخل اب صابون مرکز
بیس هلدر داخل تراشE1
VDI39 76
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبیس هلدر مته گیر
بیس هلدر مته گیر
ته کونیکFبیس هلدر مته گیر
VDI39 78
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشبوش تبدیل
بوش تبدیل
E2اداپتوراستوانه و مورس
ADPT39 76
بیس هلدر تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده بیس هلدر تاکیم ساشابزار زنده
ابزار زنده
ابزارزنده
VDI39 73

بیس هلدر | بیس هلدر ابزار ی است که به عنوان واسطه و گیرنده ابزار در دستگاه تراش سی ان سی عمل میکند و به تارت دستگاه تراش متصل می شود.
بیس هلدر ها معمولا دارای دنباله گرد و شانه ای می باشند که به تارت دستگاه تراش متصل می شود اما برخی از دستگاه تراش ها دارای بیس هلدر های خاص و کتابی و بدون دنباله می باشند که معمولا در بازار یافت نمی شود و به صورت سفارشی ساخته می شود.
بیس هلدر از نظر گیرندگی ابزار انواع مختلفی دارد : بیس هلدر داخل تراش ،بیس هلدر روتراش،بیس هلدر فشنگی خور،بیس هلدر سه نظام گیر،بیس هلدر مورس خور،بیس هلدر قلاویز زن. بیس هلدر های روتراش با توجه به چپ و راست بودن و بالا و پایین بودن خروجی اب صابون به چند دسته شامل
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/C1/C2/C3/C4/E1/E2/E3/E4 تقسیم می شوند.
بیس هلدر ها با توجه به استاندارد DIN با نام تجاریVDI شناخته می شوند.
بیس هلدر ها دارای دنباله 16،20،25،30،40،50،60 می باشند.
آلسا تولز عرضه کننده انواع بیس هلدر تاکیمساش اصل و رهم اصل می باشد.
بیس هلدر ،بیس هلدر تاکیمساش،بیس هلدر تاکیم ساش،بورس بیس هلدر،بورس بیس هلدر تاکیمساش،بورس بیس هلدر تاکیم ساش،خرید بیس هلدر ،خرید بیس هلدر تاکیم ساش،خرید بیس هلدر تاکیمساش،فروش بیس هلدر،فروش بیس هلدر تاکیمساش،فروش بیس هلدر تاکیم ساش،استعلام بیس هلدر ،استعلام بیس هلدر تاکیم ساش،بیس هلدر تاکیمساش اصل،انواع بیس هلدر

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد