آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی

یودریل | یودریل ابزاری است که در صنعت تراشکاری وسوراخ کاری بسیار با اهمیت است و نقش مهمی را در سوراخ کاری ایجاد می کند.استفاده ازَیودریل روش نوینی است برای سوراخ کاری یودریل باعث افزایش سرعت کار ،کاهش زمان ماشینکاری،افزایش دقت در قطعات،کاهش ضایعات،افزایش بهره وری،افزایش صافی سطح می شود.یودریل هادر طول ها و قطر های مختلف به بازار عرضه می شود .طول یودریل به صورت …D برابر قطر یودریل مشخص می شود.که جایگزین انواع مته ها شده است
یودریل ها از نظر اینسرتی که بر روی ان سوار می شود انواع مختلفی دارند ومعمولا هر یک از برندهای معتبر ابزار سازی اینسرت مخصوص خود را برای یودریل ها دارد. برخی از ان ها شامل wcmx،spmg، xcnt،880.
برای سوراخکاری با استفاده از یودریل حتما باید از آب صابون مرکزی استفاده کرد برای تخلیه براده،پیشروی حتما باید به صورت اتومات باشد،برای سوراخ کاری با استفاده از یودریل نیازی به پیش مته نمی باشد.
یودریل،گاندریل،یودریل تانگلوی،یودریل تونگلوی،استعلام یودریل تانگلوی،استعلام یودریل تونگلوی،استعلام گاندریل تونگلوی،خرید یودریل تونگلوی،خرید یودریل،استعلام یودریل،استعلام یودریل تاکیمساش،استعلام یودریل تاکیم ساش،استعلام گاندریل تانگلوی،دیپ دریل ،دیپ دریل تونگلوی،فروش یودریل،فروش یودریل تاکیمساش،فروش گاندریل تونگلوی،بورس یودریل،بورس یودریل تانگلوی،بورس گاندریل،بورس گاندریل تاکیمساش،انواع یودریل،انواع گاندریل
TID160F20-1.5| TID190 F25-5 | TIDC150C15-3 | TIDCF170-W32 | TIS340F40-3 | TDS310F32-3 | TDX130F20-1.5 | TDB74-80F50 | MCTR22.23 XU31.75-10 | MCTRH20.00XM32 | TRLG12.00 | FNTR | FNBM-07D |

یودریل سر تعویض شویودریل اینسرت خورگاندریلهد بورینگ


ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوییودریل سرتعویض شو
یودریل سرتعویض شو
یودریل سر تعویض شو از ارتفاع 1.5برابر قطر تا 12 برابر قطر
TID... 3D-12D
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوییودریل سر تعویضی با اداپتور پخ زنی
یودریل سر تعویضی با اداپتور پخ زنی
یودریل با دنباله پخ زن
TIDCF
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوییودریل الماس خور
یودریل الماس خور
یودریل اینسرتی با طول های مختلفWWMU
TDS
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوییودریل الماس خور
یودریل الماس خور
یودریل اینسرتی با طول های مختلفXPMT
TDX
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوییودریل سایز بزرگ کارتریجی
یودریل سایز بزرگ کارتریجی
یودریل کاتریجی برای سایز های بزرگWWMU
TDB
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویگاندریل
گاندریل
یودریل با طول های سوپر بلندTOHT
MCTR
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوییودریل با طول های سوپر بلند
یودریل با طول های سوپر بلند
یودریل با طول های سوپر بلندTOHT
TRLG
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویگاندریل با کله جوشی
گاندریل با کله جوشی
گاندریل
SLJ
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویسری گاندریل الماس خور
سری گاندریل الماس خور
هد گاندریل اینسرتیTOHT
FNTR
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویکلگی گاندریل سایز بزرگ
کلگی گاندریل سایز بزرگ
هد گاندریلFBH
FNBM.
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویدیپ دریل
دیپ دریل
هد گاندریل اینسرتی NPMX
KUSTS/KUDTS
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویگاندریل جوشی
گاندریل جوشی
هد گاندریل جوشی
MBU/BTU/ETU
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویدنباله گاندریل دوتکه و یک تکه
دنباله گاندریل دوتکه و یک تکه
دنباله هد گاندریل
ST/UB/OT
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویهدبورینگ دقت0.001
هدبورینگ دقت0.001
هد بورینگ با دقت بالا
305
ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده ابزارهای سوراخ کاری و یودریل تانگالویهدبورینگ خشن کاری
هدبورینگ خشن کاری
هدبورینگ خشن
D22...

یودریل | یودریل ابزاری است که در صنعت تراشکاری وسوراخ کاری بسیار با اهمیت است و نقش مهمی را در سوراخ کاری ایجاد می کند.استفاده ازَیودریل روش نوینی است برای سوراخ کاری یودریل باعث افزایش سرعت کار ،کاهش زمان ماشینکاری،افزایش دقت در قطعات،کاهش ضایعات،افزایش بهره وری،افزایش صافی سطح می شود.یودریل هادر طول ها و قطر های مختلف به بازار عرضه می شود .طول یودریل به صورت …D برابر قطر یودریل مشخص می شود.که جایگزین انواع مته ها شده است
یودریل ها از نظر اینسرتی که بر روی ان سوار می شود انواع مختلفی دارند ومعمولا هر یک از برندهای معتبر ابزار سازی اینسرت مخصوص خود را برای یودریل ها دارد. برخی از ان ها شامل wcmx،spmg، xcnt،880.
برای سوراخکاری با استفاده از یودریل حتما باید از آب صابون مرکزی استفاده کرد برای تخلیه براده،پیشروی حتما باید به صورت اتومات باشد،برای سوراخ کاری با استفاده از یودریل نیازی به پیش مته نمی باشد.
یودریل،گاندریل،یودریل تانگلوی،یودریل تونگلوی،استعلام یودریل تانگلوی،استعلام یودریل تونگلوی،استعلام گاندریل تونگلوی،خرید یودریل تونگلوی،خرید یودریل،استعلام یودریل،استعلام یودریل تاکیمساش،استعلام یودریل تاکیم ساش،استعلام گاندریل تانگلوی،دیپ دریل ،دیپ دریل تونگلوی،فروش یودریل،فروش یودریل تاکیمساش،فروش گاندریل تونگلوی،بورس یودریل،بورس یودریل تانگلوی،بورس گاندریل،بورس گاندریل تاکیمساش،انواع یودریل،انواع گاندریل
TID160F20-1.5| TID190 F25-5 | TIDC150C15-3 | TIDCF170-W32 | TIS340F40-3 | TDS310F32-3 | TDX130F20-1.5 | TDB74-80F50 | MCTR22.23 XU31.75-10 | MCTRH20.00XM32 | TRLG12.00 | FNTR | FNBM-07D |

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد