آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی تانگالوی

دیواره تراش| فرزی است که اینسرت به صورت نود درجه بر روی ابزار سوار می شود و حتی می تواند چند ردیف اینسرت به صورت ستونی بر روی ابزار قرار بگیرد . برای دیواره تراشی و بغل تراشی مورد استفاده قرار می گیرد.تراش ابزار السا وارد کننده انواع دیواره تراش می باشد.
قیمت فرزدیواره تراش|خرید دیواره تراش|فروش دیواره تراش|استعلام دیواره تراش|بورس دیواره تراش|انواع دیواره تراشکفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکف تراش شولدر میل
کف تراش شولدر میل
فرز انگشتی وکفتراش TN-U12
TPTN12/EPTN12
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدیواره زن سه گوش خور
دیواره زن سه گوش خور
دیواره زنTO
TLA10R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدیواره زن با دنباله یک تکه
دیواره زن با دنباله یک تکه
دیواره زن دنباله دارTOMT
TLA15R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتانگشتی دیواره زن
انگشتی دیواره زن
دیواره زنASMT11
ELS11R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی الماس خور
فرز انگشتی الماس خور
فرز دیواره تراشAVGT06
EPAV06M0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتانگشتی دیواره زن چهارگوش خور
انگشتی دیواره زن چهارگوش خور
فرز انگشتی دیواره زنSD-T05
ELD05R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز دنباله پیچی
فرز دنباله پیچی
فرز دنباله پیچیAVGT06
HPAV06M0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکف تراش دقت بالا
کف تراش دقت بالا
فرز انگشتی و کفتراشAO-T07
TPO07
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی ASMT
فرز انگشتی ASMT
فرز انگشتیASMT11
EPO11R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی الماس خور
فرز انگشتی الماس خور
کفتراشAOMT18
TPO18R04
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی aomt
فرز انگشتی aomt
فرز انگشتیAOMT18
EPO18R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش SWMT
کفتراش SWMT
کفتراش و فرز انگشتیSWMT13
TPW13
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش دیواره تراش
کفتراش دیواره تراش
کفتراشLNMU...
TPM11/16
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش و فرز انگشتی
کفتراش و فرز انگشتی
کفتراش و فرز انگشتیXVCT16
TPV16R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور فرزدیواره تراشی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش سه گوش
کفتراش سه گوش
کفتراش سه گوشTP
TSP40

دیواره تراش| فرزی است که اینسرت به صورت نود درجه بر روی ابزار سوار می شود و حتی می تواند چند ردیف اینسرت به صورت ستونی بر روی ابزار قرار بگیرد . برای دیواره تراشی و بغل تراشی مورد استفاده قرار می گیرد.تراش ابزار السا وارد کننده انواع دیواره تراش می باشد.
قیمت فرزدیواره تراش|خرید دیواره تراش|فروش دیواره تراش|استعلام دیواره تراش|بورس دیواره تراش|انواع دیواره تراش

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد