آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه تاکیم ساش

هلدر دو طرفه | هلدر دوطرفه هلدر ی است که دو اینسرت همز مان با هم متصل می شود و به صورت چپ و راست می باشد . هلدر دو طرفه می تواند
به صورت داخل تراش با دنباله گرد و یا رو تراش با دنباله چهار گوش باشد
هلدر دوطرفه دو عملیات تراش کاری را با هم و همز مان انجام می دهد و با عث افزایش تولید ، کاهش زمان ، کاهش هزینه و ... می شود
نحوه اتصال اینسرت هلدر دوطرفه می تواند به صورت پیچی چکمه ای و یا روبندی باشد. تراش ابزار السا عرضه کننده انواع هلدر دوطرفه می باشد.
قیمت هلدر دوطرفه |بورس هلدر دوطرفه | انواع هلدر دوطرفه تاکیم ساش | هلدر دو طرفه تاکیمساش | فروش هلدر دوطرفه |خرید هلدر دوطرفههلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
CNMG
S-- PCLNR 09/12
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
SNMG
S--PSKNR12/15
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلات  هلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
DNMG
S--PDUNR11/15
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
DNMG
S--PDQNR15
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
DNMG
S--PDXNR15
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدرداخل تراش چکمه ای
هلدرداخل تراش چکمه ای
TNMG
S--PTFNR11/16/22
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
WNMG
S--PWLNR06/08
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر دوسر دو الماسه
هلدر دوسر دو الماسه
CCMT ,DCMT
S-- SCR-SDL 06 07
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر دوسر
هلدر دوسر
DCMT
S-- SDR-SDL 07 07
هلدر داخل تراش هلدر دوطرفه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر دوکله
هلدر دوکله
CCMT
S-- SCR-SCL 06 06

هلدر دو طرفه | هلدر دوطرفه هلدر ی است که دو اینسرت همز مان با هم متصل می شود و به صورت چپ و راست می باشد . هلدر دو طرفه می تواند
به صورت داخل تراش با دنباله گرد و یا رو تراش با دنباله چهار گوش باشد
هلدر دوطرفه دو عملیات تراش کاری را با هم و همز مان انجام می دهد و با عث افزایش تولید ، کاهش زمان ، کاهش هزینه و ... می شود
نحوه اتصال اینسرت هلدر دوطرفه می تواند به صورت پیچی چکمه ای و یا روبندی باشد. تراش ابزار السا عرضه کننده انواع هلدر دوطرفه می باشد.
قیمت هلدر دوطرفه |بورس هلدر دوطرفه | انواع هلدر دوطرفه تاکیم ساش | هلدر دو طرفه تاکیمساش | فروش هلدر دوطرفه |خرید هلدر دوطرفه

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد