آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


دنباله تراشکاری تاکیم ساش

دنباله تراشکاری|دنباله تراشکاری در صنعت فرز کاری به ابزاری اطلاق می شود که به عنوان واسطه بین دستگاه فرز و ابزار برشی عمل می کند.دنباله با توجه به نوع فرز و نوع کار و نقش گیر ندگی آن انواع مختلفی دارد.اکثر دنباله ها برای اتصل به دستگاه فرز نیاز به یک پیچ به نام پیچ پول استاد دارند.دنباله می تواند به صورت آب صابون از مرکز یا آب صابون از بغل باشد.دنباله های معمولی برای 15000 دور مناسب می باشند اما برخی از دنباله ها که بالانس شده اند قابلیت استفاده در 30000 دور را نیز دارند
تقسیم بندی دنباله ها را می توان بر اساس موارد زیر انجام داد.
1-نوع دستگاه فرز که می تواند شامل:
BT/IT/ISO/HSK/MODOLAR/MASULAR/CAPTO/VIRELOCK/BBT/MK/...
2-نوع گیرنده دنباله:
کلت فشنگی خور،کفتراش گیر،ولدون فرز گیر،مته گیر مورس خور،کلت هیدرولیک،ولدون هیدرولیک،ولدون شیرینک،حرارتی،شنگ و...
3-طول دنباله
4-قابلیت استفاده در دور های بالا و پایین
5-دنباله ها در طول های بلند و کوتاه موجود می باشد.
6-سایز و اندازه دنباله که شامل
BT30/BT40/BT45/BT50/SK30/SK40/SK45/SK50/ISO30/ISO35/ISO40/ISO45/ISO50/HSK40/HSK50/HSK32/HSK63/HSK80/HSK100
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع دنباله با برند تونگلوی اصل و دنباله تاکیم ساش اصل می باشد که شامل انواع کولت فشنگی خور،کلت کفتراش گیر،کلت مورس خور و ...
می باشد.تراش ابزار آلسا همچنین برای راحتی مشتری می تواند انواع دنباله ها برند های معتبر دنیا از جمله داندریا،کنمتال،فته،اروغلو،گورینگ،سومیتومو،میتسوبیشی،ماپال،دلفر،سندویک،کلینگر،اینگرسول و...تهیه و توزیع کند.
بورس دنباله ،بورس دنباله تاکیم ساش،خرید دنباله ،خرید دنباله تاکیمساش،فروش دنباله،فروش دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله،استعلام دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله تاکیم ساش،دنباله ،دنباله تاکیمساش،دنباله تاکیم ساش،انواع دنباله

دنباله پیچیدنباله هدبورینگدنباله مورس کفتراش گیرقلاویز کنکلت فشنگیکفتراش گیر چهارپیچکفتراش گیرولدون فرزگیرمته گیر مورس خورسه نظام خورپولکی گیرولدون حرارتی(شیرینک)شپیچ پول استاددنباله مرکز یابفرزگیر مورس خوردنبالهHSK


دنباله تراشکاریابزارگیردنباله شنگ پیچی
ابزارگیردنباله شنگ پیچی
دنباله انگشتی پیچی
BT40/50 MDS
دنباله تراشکاریشنگ انگشتی
شنگ انگشتی
CATدنباله انگشتی پیچی
CAT 40/50 MDS
دنباله تراشکاریدنباله شنگ
دنباله شنگ
دنباله انگشتی پیچیIT
IT40/50 MDS
دنباله تراشکاریدنباله iso
دنباله iso
دنباله انگشتی پیچیISO
ISO40/50 MDS
دنباله تراشکاریابزارگیردنباله هدبورینگ
ابزارگیردنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگBT
BT40/50 ADM
دنباله تراشکاریدنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگCAT
CAT40/50 ADM
دنباله تراشکاریدنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگIT
IT40/50 ADM
دنباله تراشکاریدنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگISO
ISO40/50 ADM
دنباله تراشکاریابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
ابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
کفتراش گیر ته مورس
XO6/X08 K
دنباله تراشکاریابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
ابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
قلاویزکن
BT TKCB31 95
دنباله تراشکاریفشنگی قلاویزکن
فشنگی قلاویزکن
هد قلاویزکن
TKCB A
دنباله تراشکاریابزارگیرکلت فشنگی خور
ابزارگیرکلت فشنگی خور
کولت فشنگی خور
ISO40/50 ER
دنباله تراشکاریBTابزارگیرکولت
BTابزارگیرکولت
کلت فشنگی خور
BT40ER40
دنباله تراشکاریکولت فشنگی
کولت فشنگی
کلت فشنگی خور
CAT40/50 ER
دنباله تراشکاریکولت SK
کولت SK
کلت فشنگی خور
IT40/50 ER
دنباله تراشکاریکولتozابزارگیر
کولتozابزارگیر
کلت فشنگی خور
BT40/50 PK
دنباله تراشکاریدنباله کولت
دنباله کولت
کلت فشنگی خور
IT40PK25
دنباله تراشکاریکلت فشنگی خور اوزت
کلت فشنگی خور اوزت
کلت فشنگی خور
CAT40/50 PK
دنباله تراشکاریبیبی کولت
بیبی کولت
بیبی کلت فشنگی خور
VS16/20 ER
دنباله تراشکاریابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه
ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه
بیبی کلت فشنگی خور
CNC32/40 ER
دنباله تراشکاریدنباله کفتراش چهار پیچ
دنباله کفتراش چهار پیچ
کفتراش گیر چهار پیچ
ISO40/50 FMB
دنباله تراشکاریابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
ابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
کفتراش گیر چهار پیچ
BT40/50 FMB
دنباله تراشکاریابزارگیر کفتراش چهارپیچ
ابزارگیر کفتراش چهارپیچ
کفتراش گیر چهار پیچ
IT40/50 FMB
دنباله تراشکاریدنباله کفتراشCAT
دنباله کفتراشCAT
کفتراش گیر چهار پیچ
CAT40/50 FMB
دنباله تراشکاریابزارگیرمرکزیاب
ابزارگیرمرکزیاب
مرکزیاب
ISO40/50 MR
دنباله تراشکاریابزارگیرکف تراش
ابزارگیرکف تراش
کفتراش گیر
ISO40SMS
دنباله تراشکاریابزارگیر کفتراش
ابزارگیر کفتراش
کفتراش گیر
BT40/50 SMS
دنباله تراشکاریدنباله کفتراشCAT
دنباله کفتراشCAT
کفتراش گیر
CAT40/50 SMS
دنباله تراشکاریابزارگیر کفتراش
ابزارگیر کفتراش
کفتراش گیر
IT40/50 SMS
دنباله تراشکاریابزارگیر ولدون
ابزارگیر ولدون
ولدون فرز گیر
ISO40/50 SLN
دنباله تراشکاریابزارگیرولدون
ابزارگیرولدون
ولدون فرز گیر
BT40/50 SLN
دنباله تراشکاریابزارگیر فرز
ابزارگیر فرز
ولدون فرز گیر
IT40
دنباله تراشکاریولدون
ولدون
ولدون فرز گیر
CAT40/50 SLN
دنباله تراشکاریابزارگیرفرز ته کونیک
ابزارگیرفرز ته کونیک
فرزگیر مورس خور
BT40MTB
دنباله تراشکاریابزارگیر ته کونیک مته خور
ابزارگیر ته کونیک مته خور
مته گیر مورس خور
BT40MTA
دنباله تراشکاریمته گیرcat
مته گیرcat
مته گیر مورس خور
CAT40/50 MTA
دنباله تراشکاریمته گیر
مته گیر
مته گیر مورس خور
IT40MTA
دنباله تراشکاریابزارگیر سه نظام
ابزارگیر سه نظام
سه نظام گیر
BT40B12
دنباله تراشکاریابزارگیر پولکی
ابزارگیر پولکی
دنباله فرزپولکی
BT40SCA
دنباله تراشکاریدنباله فرز پولکی
دنباله فرز پولکی
پولکی گیر
CAT40SCA22
دنباله تراشکاریدنباله پولکی
دنباله پولکی
پولکی گیر
IT40SCA22
دنباله تراشکاریابزارگیر حرارتی
ابزارگیر حرارتی
شیرینک ولدون حرارتی
IT40 SGT
دنباله تراشکاریشیرینک فیت
شیرینک فیت
ولدون حرارتی
IT50 SGT
دنباله تراشکاریابزارگیر حرارتی
ابزارگیر حرارتی
شیرینک ولدون حرارتی
BT40SGT
دنباله تراشکاریابزارگیر حرارتی
ابزارگیر حرارتی
شیرینک ولدون حرارتی
CAT40SGT
دنباله تراشکاریابزارگیرHSK
ابزارگیرHSK
دنباله فشنگی خورHSK
HSK50 63
دنباله تراشکاریHSKولدون
HSKولدون
دنباله ولدون فرز گیرHSK
HSK50SLN

دنباله تراشکاری|دنباله تراشکاری در صنعت فرز کاری به ابزاری اطلاق می شود که به عنوان واسطه بین دستگاه فرز و ابزار برشی عمل می کند.دنباله با توجه به نوع فرز و نوع کار و نقش گیر ندگی آن انواع مختلفی دارد.اکثر دنباله ها برای اتصل به دستگاه فرز نیاز به یک پیچ به نام پیچ پول استاد دارند.دنباله می تواند به صورت آب صابون از مرکز یا آب صابون از بغل باشد.دنباله های معمولی برای 15000 دور مناسب می باشند اما برخی از دنباله ها که بالانس شده اند قابلیت استفاده در 30000 دور را نیز دارند
تقسیم بندی دنباله ها را می توان بر اساس موارد زیر انجام داد.
1-نوع دستگاه فرز که می تواند شامل:
BT/IT/ISO/HSK/MODOLAR/MASULAR/CAPTO/VIRELOCK/BBT/MK/...
2-نوع گیرنده دنباله:
کلت فشنگی خور،کفتراش گیر،ولدون فرز گیر،مته گیر مورس خور،کلت هیدرولیک،ولدون هیدرولیک،ولدون شیرینک،حرارتی،شنگ و...
3-طول دنباله
4-قابلیت استفاده در دور های بالا و پایین
5-دنباله ها در طول های بلند و کوتاه موجود می باشد.
6-سایز و اندازه دنباله که شامل
BT30/BT40/BT45/BT50/SK30/SK40/SK45/SK50/ISO30/ISO35/ISO40/ISO45/ISO50/HSK40/HSK50/HSK32/HSK63/HSK80/HSK100
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع دنباله با برند تونگلوی اصل و دنباله تاکیم ساش اصل می باشد که شامل انواع کولت فشنگی خور،کلت کفتراش گیر،کلت مورس خور و ...
می باشد.تراش ابزار آلسا همچنین برای راحتی مشتری می تواند انواع دنباله ها برند های معتبر دنیا از جمله داندریا،کنمتال،فته،اروغلو،گورینگ،سومیتومو،میتسوبیشی،ماپال،دلفر،سندویک،کلینگر،اینگرسول و...تهیه و توزیع کند.
بورس دنباله ،بورس دنباله تاکیم ساش،خرید دنباله ،خرید دنباله تاکیمساش،فروش دنباله،فروش دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله،استعلام دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله تاکیم ساش،دنباله ،دنباله تاکیمساش،دنباله تاکیم ساش،انواع دنباله

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد