آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


کفتراش و پولکی تاکیم ساش

کفتراش | کفتراش همان طور که از نامش پیداست ابزاری است برای کفتراشی. اما کفتراش ها فقط برای کفتراشی استفاده نمی شوند
کفتراش ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای مصارف مختلفی استفاده می شوند که در صنعت خودرو سازی برای تولید انواع متعلقات خودرو از جمله سرسیلندر،بلوک سیلندر ،قالبسازی ،صنایع نظامی و غیره استفاده می شوند.کفتراش برای فرز کاری استفاده می شود و مخصوص ماشین فرز می باشد.کفتراش با توجه به زاویه و نوع الماس آن برای کفتراشی ، بغل تراشی،، استفاده می شود.
در زیر چند نمونه از تقسیم بندی کفتراش آمده است:
1-براساس قطر
2-نوع الماس
3-زاویه کفتراش
4-تعداد لبه برشی
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع کفتراش تاکیم ساش و کفتراش تونگلوی به صورت کفتراش سه گوش خور،کفتراش چهار گوش خور،کفتراش هشت لبه خور،کفتراش پنج لبه
خور،کفتراش گرد خور می باشد.
قیمت کفتراش،قیمت پولکی،قیمت کفتراش تاکیمساش،قیمت پولکی تاکیم ساش،خرید کف تراش،خرید کفتراش تاکیم ساش،خرید پولکی،خرید پولکی تاکیمساش،فروش کفتراش ،فروش کفتراش تاکیم ساش،فروش پولکی تاکیمساش،استعلام کفتراش،استعلام پولکی،استعلام کفتراش تاکیم ساش،استعلام پولکی تاکیم ساش،بورس کف تراش،بورس کفتراش،بورس کفتراش تاکیم ساش،بورس کفتراش تاکیمساش،بورس پولکی،بورس پولکی تاکیمساش،کفتراش،پولکی،دیسک میل،کفتراش تاکیمساش،پولکی تاکیمساش،انواع کف تراش،انواع کفتراش،انواع پولکی
از جمله الماس ها ی کفتراشی شامل : APKT10/APKT16/XOMX06/XOMX12/SPKN12/SPKN15/TPKN16/TPKN22/ONMU05/ONMU06/HNGF09/ODHW05/ODHW06/SEET12/R245 12/R290/N260/R390 11/R390 17/R390 18/RDMT108/RDMT10/RDMT12/RPMT10/RPMT12/R300...

پولکی | پولکی اینسرت خور ابزاری است که جایگزین فرز پولکی های معمولی موجود در بازار شده است و مزیت پولکی الماس خور نسبت به پولکی های معمولی قابل تعویض بودن اینسرت های ان می باشد که مقرون به صرفه تر از فرز پولکی معمولی می باشد و همچنین پولکی اینسرت خور را می توان در سرعت های برشی بالا به کار برد که سرعت کار را افزایش می دهد . پولکی معمولا برای ایجاد شیار در فرز کاری استفاده می شود.
.پولکی ها در قطر های مختلف مو جود می باشند
پولکی در انواع مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به پولکی برش خور،پولکی سه گوش خور،پولکی چهار گوش خور ،پولکی LN ،پولکی 335، پولکی N331، ... اشاره کرد.

کفتراشپولکی


کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش چند وجهی
کفتراش چند وجهی
کفتراش هشت لبه خور
FCT45...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکف تراش لقمه ای
کف تراش لقمه ای
کفتراش هشت لبه خور
MCT45...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش سه گوش
کفتراش سه گوش
کفتراش سه گوش خور
FKR/L 20 17...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش پخ زن
کفتراش پخ زن
کفتراش سه گوش خور
PFR/L 20 47..
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش لقمه ای
کفتراش لقمه ای
کفتراش سه گوش خور لقمه ای
FKR/L 90..
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش SPMR
کفتراش SPMR
کفتراش چهارگوش خور
AFR/L 20 27...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکف تراش لقمه ای
کف تراش لقمه ای
کفتراش چهارگوش خور لقمه ای
AFR/L 75...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکف تراش SFAN
کف تراش SFAN
کفتراش چهارگوش خور لقمه ایSFAN
AFR/L75...AL
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش SNGN
کفتراش SNGN
کفتراش چهارگوش خور SNGN
NFR/L75...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش 45درجه
کفتراش 45درجه
کفتراش SDHT
A270...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش نود درجه
کفتراش نود درجه
کفتراشCNHW
A290...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراشAPKT
کفتراشAPKT
کفتراش90درجه
T90A/AS..
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراشLDKT
کفتراشLDKT
کفتراشLDHT15
A240...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش گرد خور
کفتراش گرد خور
کفتراش گرد خورRPMT
A250..
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکف تراش گرد
کف تراش گرد
کفتراش گردخورRDMT
TSRF A ...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشپولکی سه گوش خور
پولکی سه گوش خور
فرزپولکی سه گوش خورTPMR16
TKF...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشدیسک میل سه گوش خور
دیسک میل سه گوش خور
پولکی سه گوش خور TPMR11
TKF...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشفرز پولکی یک طرفه
فرز پولکی یک طرفه
پولکی سه گوش خور یک طرفهTPMR16
TKFR/L...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشپولکی SPUN
پولکی SPUN
پولکی چهارگوش خور SPUN12
S2...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشپولکی چهار گوش خور
پولکی چهار گوش خور
پولکی چهارگوش خورSPUN09
TDK...09
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشپولکی اینسرتی چهارگوش خور
پولکی اینسرتی چهارگوش خور
پولکی چهارگوش خور SPUN12
TSK..
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشفرز پولکی برش خور
فرز پولکی برش خور
پولکی برش سندویک
330 20...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشدیسک میل چهارگوش خور
دیسک میل چهارگوش خور
پولکی نافی دارLNEW
TK..SLN
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشدیسک میل الماس خور
دیسک میل الماس خور
پولکی چهارگوش خورCNHW
TK...
کفتراش و پولکی تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش و پولکی تاکیم ساشکفتراش شیارزن
کفتراش شیارزن
کفتراش تی سه گوش خور
CZF...

کفتراش | کفتراش همان طور که از نامش پیداست ابزاری است برای کفتراشی. اما کفتراش ها فقط برای کفتراشی استفاده نمی شوند
کفتراش ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای مصارف مختلفی استفاده می شوند که در صنعت خودرو سازی برای تولید انواع متعلقات خودرو از جمله سرسیلندر،بلوک سیلندر ،قالبسازی ،صنایع نظامی و غیره استفاده می شوند.کفتراش برای فرز کاری استفاده می شود و مخصوص ماشین فرز می باشد.کفتراش با توجه به زاویه و نوع الماس آن برای کفتراشی ، بغل تراشی،، استفاده می شود.
در زیر چند نمونه از تقسیم بندی کفتراش آمده است:
1-براساس قطر
2-نوع الماس
3-زاویه کفتراش
4-تعداد لبه برشی
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع کفتراش تاکیم ساش و کفتراش تونگلوی به صورت کفتراش سه گوش خور،کفتراش چهار گوش خور،کفتراش هشت لبه خور،کفتراش پنج لبه
خور،کفتراش گرد خور می باشد.
قیمت کفتراش،قیمت پولکی،قیمت کفتراش تاکیمساش،قیمت پولکی تاکیم ساش،خرید کف تراش،خرید کفتراش تاکیم ساش،خرید پولکی،خرید پولکی تاکیمساش،فروش کفتراش ،فروش کفتراش تاکیم ساش،فروش پولکی تاکیمساش،استعلام کفتراش،استعلام پولکی،استعلام کفتراش تاکیم ساش،استعلام پولکی تاکیم ساش،بورس کف تراش،بورس کفتراش،بورس کفتراش تاکیم ساش،بورس کفتراش تاکیمساش،بورس پولکی،بورس پولکی تاکیمساش،کفتراش،پولکی،دیسک میل،کفتراش تاکیمساش،پولکی تاکیمساش،انواع کف تراش،انواع کفتراش،انواع پولکی
از جمله الماس ها ی کفتراشی شامل : APKT10/APKT16/XOMX06/XOMX12/SPKN12/SPKN15/TPKN16/TPKN22/ONMU05/ONMU06/HNGF09/ODHW05/ODHW06/SEET12/R245 12/R290/N260/R390 11/R390 17/R390 18/RDMT108/RDMT10/RDMT12/RPMT10/RPMT12/R300...

پولکی | پولکی اینسرت خور ابزاری است که جایگزین فرز پولکی های معمولی موجود در بازار شده است و مزیت پولکی الماس خور نسبت به پولکی های معمولی قابل تعویض بودن اینسرت های ان می باشد که مقرون به صرفه تر از فرز پولکی معمولی می باشد و همچنین پولکی اینسرت خور را می توان در سرعت های برشی بالا به کار برد که سرعت کار را افزایش می دهد . پولکی معمولا برای ایجاد شیار در فرز کاری استفاده می شود.
.پولکی ها در قطر های مختلف مو جود می باشند
پولکی در انواع مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به پولکی برش خور،پولکی سه گوش خور،پولکی چهار گوش خور ،پولکی LN ،پولکی 335، پولکی N331، ... اشاره کرد.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد