آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدرهای برش و شیار تانگالوی

هلدر برش | هلدر برش همان گونه که از نامش پیداست ابزاری است برای برش دادن وکات کردن یک قطعه و یا ایجاد شیار و گاه بر روی یک قطعه.هلدر گاه زنی انواع مختلفی دارد از نظر نوع اینسرت.اینسرت گاه زن می تواند به صورت سه گوش،مستطیل و اشکال خاص باشد.اینسرت برش نیز به همین صورت می باشد.هلدر برش تراش به دو صورت هلدر برش رو و هلدر برش داخل وجود دارد که در تراش ،هلدر برش ثابت و قطعه کار دوران می کند و با پیشروی هلدر عملیات کات کردن انجام می شود اما عملیات شیار زنی در فرز بدین صورت انحجام میشود که هلدر برش خارج از مرکز قرار گرفته و دوران می کند.هلدر های برش رو در قطر های مختلف 25**25، 20*20، 32*32، 32*25 وهلدر برش داخل در قطر های 12*16*20*25*32*40*50 وجود دارد.هلدر برش و هلدر شیار با توجه به قطر قطعه کار عمق نفوذ های متفاوتی دارند ،اما برای عمق نفوذ بیش از اندازه به طور مثال بیش از سی میلیمتر باید از کیوکات استفاده کرد.
کیوکات | کیوکات به صورت تیغه ای است که به غلاف بسته شده و همانند هلدر برش عملیات برش انجام میدهد با این تفاوت که عمق نفوذ ان قابل تنظیم و تغییر است.
عرض اینسرت برش و شیاری که بر روی هلدر ها بسته می شود با توجه به عرض شیار و برش متفاوت می باشد.
برخی از هلدرهای برش و کیوکات ها در تیغه خود زاویه ای دارند که این نوع هلدر برش ها به هلدر برش پیشانی معروف می باشند.
هلدر برش پیشانی | هلدر پیشانی ابزاری است که تیغه ان دارای انحنایی است برای عملیات شیار زنی در دایره و پیشانی کار .این انحنا بدین منظور است تا در هنگام عملیات شیار زنی و گاه زنی زیر هلدر به قطعه کار گیر نکند.اندازه این انحنا برای قطر های مختلف متفاوت است و هر کدام از این هلدر ها فقط می توانند در یک ماکسیمم و مینیمم قطر به کار گرفته شوند.
هلدر برش ،هلدر برش پیشانی،هلدر پیشانی،کیوکات،غلاف،قیمت هلدر برش،قیمت هلدر برش تانگلوی،،خرید هلدربرش،خرید هلدر برش تونگلوی،،فروش هلدر برش،فروش هلدر برش تانگلوی،استعلام هلدربرش،استعلام هلدر برش تونگلوی،انواع هلدر برش،انواع هلدر برش تانگلوی،بورس هلدر برش،انواع هلدر برش پیشانی،انواع هلدر پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی تونگلوی،قیمت هلدر پیشانی تونگلوی،خرید هلدر برش پیشانی،خرید هلدربرش پیشانی تانگلوی،خرید هلدر پیشانی تاکیمساش،فروش هلدر برش پیشانی،فروش هلدر برش پیشانی تاکیم ساش،فروش هلدر پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر برش پیشانی،استعلام هلدر برش پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر پیشانی تاکیمساش،بورس هلدر برش پیشانی،بورس هلدر پیشانی تاکیمساش،انواع کیوکات،قیمت کیوکات،قیمت کیوکات تونگلوی،خرید کیوکات،خرید کیوکات تاکیمساش،فروش کیوکات کیوکات تانگلوی،استعلام کیوکات،استعلام کیوکات تونگلوی،بورس کیوکات ،بورس کیوکات تانگلوی،انواع غلاف،انواع غلاف کیوکات،بورس غلاف ،بورس غلاف تونگلوی،بورس غلاف کیوکات،قیمت غلاف،قیمت غلاف کیوکات،قیمت غلاف تاکیم ساش،خرید غلاف،خرید غلاف کیوکات تانگلوی،فروش غلاف،فروش غلاف کیوکات،فروش غلاف تونگلوی،استعلام غلاف کیوکات،استعلام غلاف،استعلام غلاف کیوکات تانگلوی.
در زیر برخی ازب هلدر برش ها امده است:
RF151 22 2020 3/RF 151 23 2525 3/RF151 22 2525 4/RF151 22 2525 5/RF151 23 2525 6/RF123 G10 2020BM/LF123 G10 2020BM/RF123 E15 2525 BM/RF123E15 2020BM/LF123 G20 2525BM/RF123 G20 2525 BM/RF123D08 1212B/LF123 D08 1212B/LF123K32 2525BM/RF123H25 2525BM/LF123H20 2020BM/RF123J32 2525BM/LF123J25 2525B,/DGTR2020 3/DGTL 2525 3/MGEHR2525 3/MGEHR2020 3/BIKT R 25 3/BIKT L 25 4C/HKR 2525 3/HKL 2525 4/AKR 25 140 4T/AKL 25 180 6T/AKR 25 180 5T/AKL 25 100 4T/AKR25 240 6T/AKL25 75 4T/LAG1123 J11 32B/RAG123 G07 25B/RAG123 J08 25B/LAG123 H10 440B/RG123 2525/LG123 2525/RG151 37 2525 042B50/LG151 37 2525 024/RF151 37 2525 024B25/LF151 37 2525 029B25/RF123G22 2525 070/LF123H25 2525 064BM/RF123H25 2525 052BM/LF123 G22 2525 090BM/CTER 2020 2T/CTER 2525 3T/CTER 2525 4T/JCTER1212 F3/CGER2020 3T/CHFVR2020/CAER3T/CHSR/STCR1616K18/STCR2525K18/CGWSR2020 3/CER 2525/CER1212/FPGR2525M/SPGN2020K/TGTSR2525 M22/JSVGR1616/JSXGR1616K8/JCCWSR/CGIUR25/S25 CGTR30/SNGR20R09/ETFR25254T/EFPR05/CTFVR2525 3T/CHSR2525/CTIFR25/CGEUR/

هلدربرش روتراشهلدربرش داخل تراشهلدرپیشانی تراشهلدرشیارکیوکات


هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویدنباله هد برش
دنباله هد برش
هلدربرش دوسر -کلگی قابل تعویض
CHSR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش دو سر خور
هلدر برش دو سر خور
هلدر برش
CTER/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش دو سر برای دستگاه تراش سوئیسی
هلدر برش دو سر برای دستگاه تراش سوئیسی
هلدربرش دوسر
JCTER/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش دوسر
هلدر برش دوسر
هلدربرش دوسر
CGWSR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش دارای کلگی قابل تعویض
هلدر برش دارای کلگی قابل تعویض
هلدر برش یک سر
CGWSR/L--G
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش
هلدر برش
هلدربرش دوسر
JCCWSR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش تترا
هلدر برش تترا
هلدر شیارچهارطرف
STCR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر گاه زنی
هلدر گاه زنی
هلدرشیار
FLASR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش
هلدر برش
هلدر شیار
FPGR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر شیار سه گوش
هلدر شیار سه گوش
هلدرشیارسه طرف
TGTSR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر رو شیار زن
هلدر رو شیار زن
هلدرشیاررو
SGTR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر برش و شیار
هلدر برش و شیار
هلدرشیار
JSVGR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر داخل تراش برش
هلدر داخل تراش برش
هلدربرش داخل
CTIR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر داخل برش45درجه
هلدر داخل برش45درجه
هلدربرش داخل زاویه دار
CGIUR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر داخل برش خور
هلدر داخل برش خور
هلدربرش داخل یک سر خور
S--CGTR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر شیار داخل تراش
هلدر شیار داخل تراش
هلدرشیارداخل
TCNR
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر گاه زن داخل
هلدر گاه زن داخل
هلدرشیار داخل تفنگی
SNGR/L.
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر شیار داخل
هلدر شیار داخل
هلدرگاه زن داخل
JS STCL18
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر پیشانی دو سر خور
هلدر پیشانی دو سر خور
هلدرفیس روتراش
CTFR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر فیس روتراش
هلدر فیس روتراش
هلدر پیشانی تراش
ETFR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر فیس نود درجه
هلدر فیس نود درجه
هلدر پیشانی نود درجه
CTFVR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر پیشانی
هلدر پیشانی
کلگی پیشانی تراش
CAFR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر داخل پیشانی
هلدر داخل پیشانی
هلدرپیشانی تراش داخل
CTIFR/L
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر کیوکات
هلدر کیوکات
کیوکات
CCH32
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویکیوکات برش
کیوکات برش
کیوکات
CGP
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر کیوکات
هلدر کیوکات
غلاف کیوکات
CTBF
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویهلدر کیوکات پیشانی
هلدر کیوکات پیشانی
غلاف کیوکات پیشانی
CTBU
هلدرهای برش و شیار تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تانگالویکیوکات
کیوکات
کیوکات پیشانی تراش
EFPR/L.

هلدر برش | هلدر برش همان گونه که از نامش پیداست ابزاری است برای برش دادن وکات کردن یک قطعه و یا ایجاد شیار و گاه بر روی یک قطعه.هلدر گاه زنی انواع مختلفی دارد از نظر نوع اینسرت.اینسرت گاه زن می تواند به صورت سه گوش،مستطیل و اشکال خاص باشد.اینسرت برش نیز به همین صورت می باشد.هلدر برش تراش به دو صورت هلدر برش رو و هلدر برش داخل وجود دارد که در تراش ،هلدر برش ثابت و قطعه کار دوران می کند و با پیشروی هلدر عملیات کات کردن انجام می شود اما عملیات شیار زنی در فرز بدین صورت انحجام میشود که هلدر برش خارج از مرکز قرار گرفته و دوران می کند.هلدر های برش رو در قطر های مختلف 25**25، 20*20، 32*32، 32*25 وهلدر برش داخل در قطر های 12*16*20*25*32*40*50 وجود دارد.هلدر برش و هلدر شیار با توجه به قطر قطعه کار عمق نفوذ های متفاوتی دارند ،اما برای عمق نفوذ بیش از اندازه به طور مثال بیش از سی میلیمتر باید از کیوکات استفاده کرد.
کیوکات | کیوکات به صورت تیغه ای است که به غلاف بسته شده و همانند هلدر برش عملیات برش انجام میدهد با این تفاوت که عمق نفوذ ان قابل تنظیم و تغییر است.
عرض اینسرت برش و شیاری که بر روی هلدر ها بسته می شود با توجه به عرض شیار و برش متفاوت می باشد.
برخی از هلدرهای برش و کیوکات ها در تیغه خود زاویه ای دارند که این نوع هلدر برش ها به هلدر برش پیشانی معروف می باشند.
هلدر برش پیشانی | هلدر پیشانی ابزاری است که تیغه ان دارای انحنایی است برای عملیات شیار زنی در دایره و پیشانی کار .این انحنا بدین منظور است تا در هنگام عملیات شیار زنی و گاه زنی زیر هلدر به قطعه کار گیر نکند.اندازه این انحنا برای قطر های مختلف متفاوت است و هر کدام از این هلدر ها فقط می توانند در یک ماکسیمم و مینیمم قطر به کار گرفته شوند.
هلدر برش ،هلدر برش پیشانی،هلدر پیشانی،کیوکات،غلاف،قیمت هلدر برش،قیمت هلدر برش تانگلوی،،خرید هلدربرش،خرید هلدر برش تونگلوی،،فروش هلدر برش،فروش هلدر برش تانگلوی،استعلام هلدربرش،استعلام هلدر برش تونگلوی،انواع هلدر برش،انواع هلدر برش تانگلوی،بورس هلدر برش،انواع هلدر برش پیشانی،انواع هلدر پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی تونگلوی،قیمت هلدر پیشانی تونگلوی،خرید هلدر برش پیشانی،خرید هلدربرش پیشانی تانگلوی،خرید هلدر پیشانی تاکیمساش،فروش هلدر برش پیشانی،فروش هلدر برش پیشانی تاکیم ساش،فروش هلدر پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر برش پیشانی،استعلام هلدر برش پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر پیشانی تاکیمساش،بورس هلدر برش پیشانی،بورس هلدر پیشانی تاکیمساش،انواع کیوکات،قیمت کیوکات،قیمت کیوکات تونگلوی،خرید کیوکات،خرید کیوکات تاکیمساش،فروش کیوکات کیوکات تانگلوی،استعلام کیوکات،استعلام کیوکات تونگلوی،بورس کیوکات ،بورس کیوکات تانگلوی،انواع غلاف،انواع غلاف کیوکات،بورس غلاف ،بورس غلاف تونگلوی،بورس غلاف کیوکات،قیمت غلاف،قیمت غلاف کیوکات،قیمت غلاف تاکیم ساش،خرید غلاف،خرید غلاف کیوکات تانگلوی،فروش غلاف،فروش غلاف کیوکات،فروش غلاف تونگلوی،استعلام غلاف کیوکات،استعلام غلاف،استعلام غلاف کیوکات تانگلوی.
در زیر برخی ازب هلدر برش ها امده است:
RF151 22 2020 3/RF 151 23 2525 3/RF151 22 2525 4/RF151 22 2525 5/RF151 23 2525 6/RF123 G10 2020BM/LF123 G10 2020BM/RF123 E15 2525 BM/RF123E15 2020BM/LF123 G20 2525BM/RF123 G20 2525 BM/RF123D08 1212B/LF123 D08 1212B/LF123K32 2525BM/RF123H25 2525BM/LF123H20 2020BM/RF123J32 2525BM/LF123J25 2525B,/DGTR2020 3/DGTL 2525 3/MGEHR2525 3/MGEHR2020 3/BIKT R 25 3/BIKT L 25 4C/HKR 2525 3/HKL 2525 4/AKR 25 140 4T/AKL 25 180 6T/AKR 25 180 5T/AKL 25 100 4T/AKR25 240 6T/AKL25 75 4T/LAG1123 J11 32B/RAG123 G07 25B/RAG123 J08 25B/LAG123 H10 440B/RG123 2525/LG123 2525/RG151 37 2525 042B50/LG151 37 2525 024/RF151 37 2525 024B25/LF151 37 2525 029B25/RF123G22 2525 070/LF123H25 2525 064BM/RF123H25 2525 052BM/LF123 G22 2525 090BM/CTER 2020 2T/CTER 2525 3T/CTER 2525 4T/JCTER1212 F3/CGER2020 3T/CHFVR2020/CAER3T/CHSR/STCR1616K18/STCR2525K18/CGWSR2020 3/CER 2525/CER1212/FPGR2525M/SPGN2020K/TGTSR2525 M22/JSVGR1616/JSXGR1616K8/JCCWSR/CGIUR25/S25 CGTR30/SNGR20R09/ETFR25254T/EFPR05/CTFVR2525 3T/CHSR2525/CTIFR25/CGEUR/

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد