آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


اینسرت سی بی ان تانگالوی

اینسرت سی بی ان | اینسرت CBN چیست؟
اینسرت های CBNاولین بار در سال 1980 معرفی شدند.کلمه CBN مخفف واژه ی Cubic Boron Nitride می باشد.
اینسرت های CBN به طور معمول برای ماشینکاری چدن های بسیار سخت و سوپر الیاژهایی که در هنگام ماشینکاری گرمای زیادی تولید می کنند(HSRA) استفاده می شوند.اینسرت های CBN را می توان برای ماشینکاری متریال هایی با سختی بین 45 تا70 راکول به کار برد.
CBN ها پس از الماس وPCD سومین ماده از لحاظ سختی و مقاوم به سایش در جهان می باشند و سختی ان در حدود 4500 ویکرز ٬تقریبا دو برابر کاربیدهای سمانته می باشد.
اینسرت های CBN بدین صورت می باشد که یک لایه ی 0.5تا 1 میلیمتری از Cubic Boron Nitride بر روی یک پایه ی کاربایدی ٬تحت فشار و دمای بسیار بالایی نسبت به کاربایدهای سمانته ٬ایجاد می شود.مقدار فشار مورد نیاز در حدود 18 گیگاپاسکال و دمای مورد نیاز بین 1700 تا 2000 درجه سانتی گراد می باشد. .لایه ی نازک CBN می تواند به طور کامل سطح اینسرت را بپوشاندویا اینکه در اندازه ای بسیار کوچک در نوک اینسرت قرار بگیرد ٬البته غالب اینسرت های CBN بدین صورت می باشد.این نوع CBN ها به صورت تک لبه٬دو لبه و یا چند لبه می باشند.
درصد برن نیتریدها و اندازه ی گرا نول ها در تعیین مقدار سختی و چقرمگی CBN ها نقش مهمی دارند . برای ساخت CBNها ٬ برن نیتریدها که دارای ساختار هگزاگونال (HBN)می باشند ٬تحت فشار و دمای بالا ٬ساختارشان به کوبیک (CBN)تغییر می کند که در این حالت سختی ترکیب مورد نظر به شدت افزایش می یابد ٬لازم به ذکر است که الماس نیز دارای ساختار کوبیک یا مکعبی می باشد. تغییر ساختار از هگزاگونال به کوبیک می تواند مهمترین دلیل بالا بودن قیمت اینسرت های CBN باشد. CBN ها تا دمای حدود 1400درجه سانتی گراد پایدار می باشند وواکنشی با قطعه کار نشان نمی دهند.
در کیفیت ونوع CBN ها چهار عامل تاثیر گذار وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد꞉
1-حجم و مقدارCBN (90% ٬ 80% ٬ 50% و..)
2-اندازه ی دانه ها (2٬6٬8 و.. بر حسب میکرون)
3-نوع رزینTi/A)٬Ti٬(Ti C
4-فرم وقالب
اینسرت های CBN غالبا برای ماشینکاری های پیوسته و بدون ضربه استفاده می شود اما گاهی می توان برای ماشینکاری نیمه خشن و ناپیوسته استفاده کردکه در این صورت باید از اینسرت هایی باR زیاد لبه براده برداری و در صد کم CBN با اندازه ی بزرگتر دانه ها استفاده کرد.گریدbxa20گرید ی است چند منظوره برای خ ماشین کاری های پیوسته تا ماشین کاری خشن مورد استفاده قرار می گیرد.شرکت هایی زیادی ٬تولید کننده ی اینسرت های CBN می باشد که از مهمترین آن ها می توان به شرکت هایی همچون سندویک ٬کنمتال٬تانگلوی٬سومیتومو و...اشاره کرد.
مزایایCBNها꞉
سختی بالا تر نسبت به سرامیک ها و سرمت ها | چقرمگی مناسب | مقاومت شیمیایی خوب | مقاومت گرمایی بسیار بالا | ماشینکاری دقیق | صافی سطح بسیار بالا |طول عمر بسیار بالا | توانایی ماشینکاری قطعاتی که با ابزارهای دیگر تقریبا غیر ممکن می باشد

معایب꞉
غیر مناسب برای ماشینکاری در دور های پایین |قیمت بالا
تراش ابزار السا عرضه کننده انواع اینسرت سی بی ان برند های معتبر از جمله سندویک ، تونگلوی ، کنمتال ، والتر ، ماپال ، سانگ یانگ ، بتر ،بک ، ntk ، کیوسرا
,...برای متریال هایی با سختی بالای 65 راکول می باشد .
BXM10 | BXM20 | BXA20 | BX310 |BX330 | BX360 |BX380 | BX470 |BX480 | BX930 | 670 | 650 | HC1 | HC2 | 2QP-CNGA120408 | 2QP-DNGA150608 | 4QP-SNGA120408 | 3QP-TNGA160408 |2QP-CCGW09T304| 2QP-CCGW060204 |2QP-DCGW070204 |2QP-DCGW11T304| 3QP-TPGW160304 |3QP-TPGW110304 |3QP-TPMW160404| DNGG150608| DNGG150608| CNGA120408 |SNGN120408| DCGW11T308|DCGW070204|CCGW060204|CCGW09T304|VBGW160404|VBGW160408|VBGW110304|TNGA160408|TCGW16T308|TPMW160404|TPGW110304|اینسرت سی بی ان | اینسرت CBN| قیمت الماس سی بی ان | خرید الماس سی بی ان |فروش الماس سی بی ان | استعلام اینسرت سی بی ان | بورس اینسرت سی بی ان | انواع اینسرت سی بی ان | اینسرت سی بی ان تانگلوی |

زاویه منفیزاویه مثبت


اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویالماس سی بی ان
الماس سی بی ان
اینسرتCBN
2Q-4Q CNMA/CNGA
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویالماسCBN
الماسCBN
اینسرت CBN
2QGNGA/GNGG
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویاینسرت راکول بالاCBN
اینسرت راکول بالاCBN
اینسرتCBN
2Q-4Q DNGA
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویالماس سی بی ان
الماس سی بی ان
اینسرتCBN
2Q SNGA/SNGN
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویاینسرت سی بی ان گرد
اینسرت سی بی ان گرد
اینسرتCBN
S-RNGN
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویسه گوش سی بی ان
سه گوش سی بی ان
اینسرتCBN
3Q-6Q TNGA/TNGN
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویلوزی CBN
لوزی CBN
اینسرتCBN
2Q-4Q VNGA
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویالماس سی بی ان
الماس سی بی ان
اینسرتCBN
3Q-6Q WNGA
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویچهار گوش لوزی سی بی ان
چهار گوش لوزی سی بی ان
اینسرتCBN
2Q CCGW/CCGT
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویالماس لوزی یک طرفه سی بی ان
الماس لوزی یک طرفه سی بی ان
اینسرتCBN
2Q DCGW/DCGT
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویالماسCBN
الماسCBN
اینسرتCBN
1Q EPGW
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویچهار گوش سی بی ان
چهار گوش سی بی ان
اینسرتCBN
2Q SPGN/SPMN
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویاینسرت سه گوش سی بی ان
اینسرت سه گوش سی بی ان
اینسرتCBN
TPGN/TBGN
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویسه گوش سی بی ان
سه گوش سی بی ان
اینسرتCBN
TPGW/TPMW/TPGA
اینسرت سی بی ان تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت سی بی ان تانگالویقایقی CBN
قایقی CBN
اینسرتCBN
VBGW/VCGW

اینسرت سی بی ان | اینسرت CBN چیست؟
اینسرت های CBNاولین بار در سال 1980 معرفی شدند.کلمه CBN مخفف واژه ی Cubic Boron Nitride می باشد.
اینسرت های CBN به طور معمول برای ماشینکاری چدن های بسیار سخت و سوپر الیاژهایی که در هنگام ماشینکاری گرمای زیادی تولید می کنند(HSRA) استفاده می شوند.اینسرت های CBN را می توان برای ماشینکاری متریال هایی با سختی بین 45 تا70 راکول به کار برد.
CBN ها پس از الماس وPCD سومین ماده از لحاظ سختی و مقاوم به سایش در جهان می باشند و سختی ان در حدود 4500 ویکرز ٬تقریبا دو برابر کاربیدهای سمانته می باشد.
اینسرت های CBN بدین صورت می باشد که یک لایه ی 0.5تا 1 میلیمتری از Cubic Boron Nitride بر روی یک پایه ی کاربایدی ٬تحت فشار و دمای بسیار بالایی نسبت به کاربایدهای سمانته ٬ایجاد می شود.مقدار فشار مورد نیاز در حدود 18 گیگاپاسکال و دمای مورد نیاز بین 1700 تا 2000 درجه سانتی گراد می باشد. .لایه ی نازک CBN می تواند به طور کامل سطح اینسرت را بپوشاندویا اینکه در اندازه ای بسیار کوچک در نوک اینسرت قرار بگیرد ٬البته غالب اینسرت های CBN بدین صورت می باشد.این نوع CBN ها به صورت تک لبه٬دو لبه و یا چند لبه می باشند.
درصد برن نیتریدها و اندازه ی گرا نول ها در تعیین مقدار سختی و چقرمگی CBN ها نقش مهمی دارند . برای ساخت CBNها ٬ برن نیتریدها که دارای ساختار هگزاگونال (HBN)می باشند ٬تحت فشار و دمای بالا ٬ساختارشان به کوبیک (CBN)تغییر می کند که در این حالت سختی ترکیب مورد نظر به شدت افزایش می یابد ٬لازم به ذکر است که الماس نیز دارای ساختار کوبیک یا مکعبی می باشد. تغییر ساختار از هگزاگونال به کوبیک می تواند مهمترین دلیل بالا بودن قیمت اینسرت های CBN باشد. CBN ها تا دمای حدود 1400درجه سانتی گراد پایدار می باشند وواکنشی با قطعه کار نشان نمی دهند.
در کیفیت ونوع CBN ها چهار عامل تاثیر گذار وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد꞉
1-حجم و مقدارCBN (90% ٬ 80% ٬ 50% و..)
2-اندازه ی دانه ها (2٬6٬8 و.. بر حسب میکرون)
3-نوع رزینTi/A)٬Ti٬(Ti C
4-فرم وقالب
اینسرت های CBN غالبا برای ماشینکاری های پیوسته و بدون ضربه استفاده می شود اما گاهی می توان برای ماشینکاری نیمه خشن و ناپیوسته استفاده کردکه در این صورت باید از اینسرت هایی باR زیاد لبه براده برداری و در صد کم CBN با اندازه ی بزرگتر دانه ها استفاده کرد.گریدbxa20گرید ی است چند منظوره برای خ ماشین کاری های پیوسته تا ماشین کاری خشن مورد استفاده قرار می گیرد.شرکت هایی زیادی ٬تولید کننده ی اینسرت های CBN می باشد که از مهمترین آن ها می توان به شرکت هایی همچون سندویک ٬کنمتال٬تانگلوی٬سومیتومو و...اشاره کرد.
مزایایCBNها꞉
سختی بالا تر نسبت به سرامیک ها و سرمت ها | چقرمگی مناسب | مقاومت شیمیایی خوب | مقاومت گرمایی بسیار بالا | ماشینکاری دقیق | صافی سطح بسیار بالا |طول عمر بسیار بالا | توانایی ماشینکاری قطعاتی که با ابزارهای دیگر تقریبا غیر ممکن می باشد

معایب꞉
غیر مناسب برای ماشینکاری در دور های پایین |قیمت بالا
تراش ابزار السا عرضه کننده انواع اینسرت سی بی ان برند های معتبر از جمله سندویک ، تونگلوی ، کنمتال ، والتر ، ماپال ، سانگ یانگ ، بتر ،بک ، ntk ، کیوسرا
,...برای متریال هایی با سختی بالای 65 راکول می باشد .
BXM10 | BXM20 | BXA20 | BX310 |BX330 | BX360 |BX380 | BX470 |BX480 | BX930 | 670 | 650 | HC1 | HC2 | 2QP-CNGA120408 | 2QP-DNGA150608 | 4QP-SNGA120408 | 3QP-TNGA160408 |2QP-CCGW09T304| 2QP-CCGW060204 |2QP-DCGW070204 |2QP-DCGW11T304| 3QP-TPGW160304 |3QP-TPGW110304 |3QP-TPMW160404| DNGG150608| DNGG150608| CNGA120408 |SNGN120408| DCGW11T308|DCGW070204|CCGW060204|CCGW09T304|VBGW160404|VBGW160408|VBGW110304|TNGA160408|TCGW16T308|TPMW160404|TPGW110304|اینسرت سی بی ان | اینسرت CBN| قیمت الماس سی بی ان | خرید الماس سی بی ان |فروش الماس سی بی ان | استعلام اینسرت سی بی ان | بورس اینسرت سی بی ان | انواع اینسرت سی بی ان | اینسرت سی بی ان تانگلوی |

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد