آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


الماس تراش سی دی بی پی


کاتالوگ

الماس تراش|الماس تراش معمولا به دو دسته با زاویه مثبت و زاویه منفی تقسیم می شود .الماس تراش با توجه به زاویه داخلی و شکل هندسی انواع مختلفی دارد.تراش ابزار السا نماینده رسمی الماس cdbpمی باشد.السا تولز عرضه کننده انواع اینسرت تراش،اینسرت شیار،الماس تراش،الماس پیچ بری،الماس فرز کاری می باشد.الماس از جنس تنگستن کارباید ساخته شده است و از الماس نرم تر و چقرمه تر می باشد.قیمت الماس ،بورس الماس،خرید الماس،استعلام الماس،کاتالوگ الماس،نماینده رسمی الماس،الماسVBMT،استعلام الماسVBMT،الماس CNMG،الماسDNMG،الماسCCMT،الماسTNMG،الماسTCMT،الماسVNMG،الماسWNMG،الماسDCMT

الماس دوطرفالماس زاویه مثبت


الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسCNMG
الماسCNMG
CNMG
CNMG12
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسCNGG
الماسCNGG
اینسرتcngg
CNGG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسDNMG
الماسDNMG
DNMG15
DNMG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسDNGG
الماسDNGG
DNGGاینسرت
DNGG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسSNMG
الماسSNMG
SNMG
SNMG 12
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیاینسرتSNGG
اینسرتSNGG
الماسsngg
SNGG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسTNMG
الماسTNMG
TNMG
TNMG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسTNGG
الماسTNGG
اینسرتtngg
TNGG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسVNMG
الماسVNMG
VNMG
اینسرتVNMG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسVNGG
الماسVNGG
اینسرتvngg
VNGG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسWNGG
الماسWNGG
اینسرتwngg
WNGG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسWNMG
الماسWNMG
اینسرتWNMG
WNMG
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسLNGX
الماسLNGX
LPCU
LNCU الماس
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسCCMT
الماسCCMT
اینسرتCCMT
CCMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسCCGT
الماسCCGT
CCET
CCGT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسDCMT
الماسDCMT
اینسرتDCMT
DCMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسDCGT
الماسDCGT
DPET
DCGT اینسرت
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسVBMT
الماسVBMT
اینسرتVBMT
VBMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیاینسرتVBGT
اینسرتVBGT
VBGT
VBGTالماس
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماس کپی تراش
الماس کپی تراش
KNUX
الماسKNUX
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسVCMT
الماسVCMT
اینسرتVCMT
VCMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسVCGT
الماسVCGT
اینسرتVCGT
VCGX
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماس TCMT
الماس TCMT
اینسرتTCMT
TCMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسTCGT
الماسTCGT
TCGT
الماسTCGT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسTPGT
الماسTPGT
TPGH
TPGHالماس
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیاینسرتSCMT
اینسرتSCMT
الماسscmt
SCMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسSCGT
الماسSCGT
اینسرتSCGT
SCGT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسSPGT
الماسSPGT
اینسرتspgh
SPGT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسRCMT
الماسRCMT
الماس گرد
RCMT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسRCGT
الماسRCGT
RCGTالماس
RCGT
الماس تراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده الماس تراش سی دی بی پیالماسWPGT
الماسWPGT
اینسرتwpgt
WPGT

الماس تراش|الماس تراش معمولا به دو دسته با زاویه مثبت و زاویه منفی تقسیم می شود .الماس تراش با توجه به زاویه داخلی و شکل هندسی انواع مختلفی دارد.تراش ابزار السا نماینده رسمی الماس cdbpمی باشد.السا تولز عرضه کننده انواع اینسرت تراش،اینسرت شیار،الماس تراش،الماس پیچ بری،الماس فرز کاری می باشد.الماس از جنس تنگستن کارباید ساخته شده است و از الماس نرم تر و چقرمه تر می باشد.قیمت الماس ،بورس الماس،خرید الماس،استعلام الماس،کاتالوگ الماس،نماینده رسمی الماس،الماسVBMT،استعلام الماسVBMT،الماس CNMG،الماسDNMG،الماسCCMT،الماسTNMG،الماسTCMT،الماسVNMG،الماسWNMG،الماسDCMT

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد