آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی

کفتراش | کفتراش همان طور که از نامش پیداست ابزاری است برای کفتراشی. اما کف تراش ها فقط برای کف تراشی استفاده نمی شوند
کف تراش ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای مصارف مختلفی استفاده می شوند که در صنعت خودرو سازی برای تولید انواع متعلقات خودرو از جمله سرسیلندر،بلوک سیلندر ،قالبسازی ،صنایع نظامی و غیره استفاده می شوند.کفتراش برای فرز کاری استفاده می شود و مخصوص ماشین فرز می باشد.کفتراش با توجه به زاویه و نوع الماس آن برای کفتراشی ، بغل تراشی،شیارزن، استفاده می شود.
در زیر چند نمونه از تقسیم بندی کفتراش آمده است:
1-براساس قطر
2-نوع الماس
3-زاویه کفتراش
4-تعداد لبه برشی
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع کفتراش تاکیم ساش و کفتراش تونگلوی به صورت کفتراش سه گوش خور،کفتراش چهار گوش خور،کفتراش هشت لبه خور،کفتراش پنج لبه
خور،کفتراش گرد خور می باشد.
قیمت کفتراش،قیمت پولکی،قیمت کفتراش تونگلوی،قیمت پولکی تانگلوی،خرید کف تراش،خرید کفتراش تونگلوی،خرید پولکی،خرید پولکی تاکیمساش،فروش کفتراش ،فروش کفتراش تاکیم ساش،فروش پولکی تاکیمساش،استعلام کفتراش،استعلام پولکی،استعلام کفتراش تانگلوی،استعلام پولکی تانگلوی،بورس کف تراش،بورس کفتراش،بورس کفتراش تانگلوی،بورس کفتراش تونگلوی،بورس پولکی،بورس پولکی تانگلوی،کفتراش،پولکی،دیسک میل،کفتراش تونگلوی،پولکی تانگلوی،انواع کف تراش،انواع کفتراش،انواع پولکی
از جمله الماس ها ی کفتراشی شامل : APKT10/APKT16/XOMX06/XOMX12/SPKN12/SPKN15/TPKN16/TPKN22/ONMU05/ONMU06/HNGF09/ODHW05/ODHW06/SEET12/R245 12/R290/N260/R390 11/R390 17/R390 18/RDMT108/RDMT10/RDMT12/RPMT10/RPMT12/R300/ASMT/...
فرز انگشتی | فرز انگشتی الماس خور ابزار فرز کاری است که برای کف تراشی ،بغل تراشی ،دیواره تراشی ،شیارزن،پخ زنی و ... در فرز کاری استفاده می شود.
فرز انگشتی الماس خور از نظر نوع اینسرت انواع مختلف سه گوش، چهار گوش، پنج ضلعی،شش ضلعی،هفت ضلعی،هشت ضلعی،مربع،مستطیل دارد.برخی از فرز انگشتی ها های فید و دور بالا می باشند که برای صافی سطح بالا در دور های بالا استفاده می شوند.
فرز انگشتی ها از نظر تعداد لبه برشی می تواند به صورت تک پر،دوپر،سه پر ،چهار پر و...باشد که با توجه به قطر فرز انگشتی و نوع متریال قطعه کار انتخاب می شود.
فرز انگشتی الماس خور می تواند طوری ساخته شده باشد که علاوه بر کف تراشی مرکز ان نیز قابلیت براده برداری داشته باشد.برخی از فرز انگشتی ها دارای اب صابون از مرکز می باشند که برای تخلیه براده و خنک کاری ابزار و افزایش طول عمر ابزار استفاده می شوند.
برای دیواره تراشی معمولا از فرز انگشتی هایی استفاده می شوند که اینسرت ها در هر لبه برشی در چند ردیف به صورت افقی در راستای فرز انگشتی سوار شده اند که باعث کاهش زمان ماشین کاری می شوند و معمولا در عملیات خشن کاری استفاده می شوند.تراش ابزار السا نمایندگی رسمی فرز انگشتی تونگلوی و پولکی تونگلوی می باشد.
در زیر برخی از فرز انگشتی های شرکت تاکیمساش امده است
T90 16R02 AP10/T9020R03 AP10/T90 20R02 AP10/T90S 25R03/T90 25R02 AP16/T9032R03 AP16/T90 40R04 AP16/TSRF16R02 RD08/TSRF20R02/TSRF25R02 RD10/TSRF32R03 RD12/T90DS12 R02X006/T90DS 20R02 X012/T90DS25R03 XO12/
انواع فرز انگشتی،انواع فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،قیمت فرز انکگشتی تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی،خرید فرز انگشتی الماس خور تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی تونگلوی،بورس فرز انگشتی الماس خور،بورس فرز انگشتی تونگلوی،بورس فرز انگشتی تاکیمساش،فروش فرز انگشتی الماس خور،فروش فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،فروش فرز انگشتی تاکیم ساش

پولکی | پولکی اینسرت خور ابزاری است که جایگزین فرز پولکی های معمولی موجود در بازار شده است و مزیت پولکی الماس خور نسبت به پولکی های معمولی قابل تعویض بودن اینسرت های ان می باشد که مقرون به صرفه تر از فرز پولکی معمولی می باشد و همچنین پولکی اینسرت خور را می توان در سرعت های برشی بالا به کار برد که سرعت کار را افزایش می دهد . پولکی معمولا برای ایجاد شیار در فرز کاری استفاده می شود.
.پولکی ها در قطر های مختلف مو جود می باشند
پولکی در انواع مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به پولکی برش خور،پولکی سه گوش خور،پولکی چهار گوش خور ،پولکی LN ،پولکی 335، پولکی N331، ... اشاره کرد.
EXLS02M016/TXN03R50/EXN03R016/HXN03R025/TXN06R/TXLN06R050/EXLN06M040/TXLN06M050/TXQ12R100/TXSW09M040/EXSW/TXSW15J160/TXP08100R/EXP060RS/TASN13J100/TAN07R250/TAN07R200M60/THSN12J080/EAW13R025/TPYP12M063/TPYD06M125/TFE12R080/TME4403R/TMD4405R/TGP4105/NMS09100R/TPTN12J125/HPA06R016/TLA10R063/EPA10R025/TPA15R080/TLA15R100/EPA06R016/LPTC16J080/HPAV06M016/EPO07R012/TPO11R050/EPO11R02M016/TPO18R125/EPDO05R012/EPW13R040/TPQ11R063/TPMT11R080/TPV16R040/TSE3050R/TSP4003/ASG01N100/ASV03N080/ASW06N100/ASN15R125/EBRM16T20EBFM10/ERC12R032/EBB020/

فرزسرگردفرز انگشتی های فیدفرزکفتراشیفرزدیواره تراشیفرز پخ زندنباله قلاویز تردمیل


کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش دور بالا
کفتراش دور بالا
فرزوکفتراش های فیدLN-U03
TXN03/EXN03
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویMS0...
MS0...
کفتراش پرداخت کاریSN
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز های فید
فرز های فید
فرز انگشتی دور بالاlsmt
EXLSO2M
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز انگشتی های فید
فرز انگشتی های فید
فرز های فیدLN-U03
EXN03
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکف تراش دور بالا
کف تراش دور بالا
کفتراش های فیدLNMX04
TXLN
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویانگشتی دور بالا
انگشتی دور بالا
انگشتی دنباله پیچیLN-U03
HXN03
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویانگشتی ار زن
انگشتی ار زن
فرزهای فیدLNMX04
EXLN04
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویسری انگشتی دنباله پیچی
سری انگشتی دنباله پیچی
انگشتی دنباله پیچیLNMX
HXLN
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویاند میل دور بالا
اند میل دور بالا
فرز انگشتی های فیدWPMT
EXP
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش دور بالا
کفتراش دور بالا
کفتراش مخصوص المینیوم
TPYD
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش دور بالا
کفتراش دور بالا
کفتراش های فیدSQMU
TXQ12R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش دور بالا با اینسرت پی سی دی
کفتراش دور بالا با اینسرت پی سی دی
کفتراش های فیدYPEB PCD
TPYP12
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش های فید
کفتراش های فید
کفتراش های فیدSWMT15
TXSW15
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش های فید
کفتراش های فید
کفتراش های فیدWPMT
TXP
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراشONMU
کفتراشONMU
کفتراشSN/ON
TAN07R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویTHSN12...
THSN12...
کفتراشSNMU12
THSN12
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش الماس گلدانی
کفتراش الماس گلدانی
کفتراش و انگشتیPNMU
TEN09/EEN09
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز انگشتی
فرز انگشتی
کفتراش و انگشتیSWMT13
TAW13R/EAW13R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش85.5درجه مخصوص الومینیوم
کفتراش85.5درجه مخصوص الومینیوم
کفتراش مخصوص ماشینکاری المینیومSEG-12
TFE12R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش 45 درجه
کفتراش 45 درجه
کفتراشSE-N12
TME4
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکف تراش
کف تراش
کفتراش45درجهSD
TMD44
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش65درجه
کفتراش65درجه
کفتراش وایپر دارSP
TGP42
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش فینیش
کفتراش فینیش
کفتراش پرداخت کاریLNCQ09
NMS09
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکف تراش شولدر میل
کف تراش شولدر میل
فرز انگشتی وکفتراش TN-U12
TPTN12/EPTN12
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویدیواره زن سه گوش خور
دیواره زن سه گوش خور
دیواره زنTO
TLA10R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویدیواره زن با دنباله یک تکه
دیواره زن با دنباله یک تکه
دیواره زن دنباله دارTOMT
TLA15R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویانگشتی دیواره زن
انگشتی دیواره زن
دیواره زنASMT11
ELS11R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز انگشتی الماس خور
فرز انگشتی الماس خور
فرز دیواره تراشAVGT06
EPAV06M0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویانگشتی دیواره زن چهارگوش خور
انگشتی دیواره زن چهارگوش خور
فرز انگشتی دیواره زنSD-T05
ELD05R
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز دنباله پیچی
فرز دنباله پیچی
فرز دنباله پیچیAVGT06
HPAV06M0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکف تراش دقت بالا
کف تراش دقت بالا
فرز انگشتی و کفتراشAO-T07
TPO07
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز انگشتی ASMT
فرز انگشتی ASMT
فرز انگشتیASMT11
EPO11R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز انگشتی الماس خور
فرز انگشتی الماس خور
کفتراشAOMT18
TPO18R04
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز انگشتی aomt
فرز انگشتی aomt
فرز انگشتیAOMT18
EPO18R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش SWMT
کفتراش SWMT
کفتراش و فرز انگشتیSWMT13
TPW13
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش دیواره تراش
کفتراش دیواره تراش
کفتراشLNMU...
TPM11/16
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش و فرز انگشتی
کفتراش و فرز انگشتی
کفتراش و فرز انگشتیXVCT16
TPV16R0
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش سه گوش
کفتراش سه گوش
کفتراش سه گوشTP
TSP40
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویبالنویز انگشتی
بالنویز انگشتی
انگشتی بالنویزZRBM
EBRM/HBRM
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویکفتراش RPMT12
کفتراش RPMT12
کفتراش و فرز انگشتیRPMT
TRP/ERP
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویانگشتی بالنویز
انگشتی بالنویز
فرز انگشتی بالنویز خشن تراشیSCMT/ZDMT
EBD
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز کف زن
فرز کف زن
فرز کف زنXXMU
EVX
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویفرز 45 درجه
فرز 45 درجه
فرز انگشتی پخ زن SPMA
ECP
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویپخ زن الماس خور
پخ زن الماس خور
فرز الماس خور پخ زنXCET
ECC
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویهد بورینگ کاتریجی
هد بورینگ کاتریجی
فرز انگشتی کف زنSPMP
TCB
کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده کفتراش وفرزانگشتی الماس خور تانگالویتردمیل
تردمیل
شنگ تردمیل
ETTL/ETLN

کفتراش | کفتراش همان طور که از نامش پیداست ابزاری است برای کفتراشی. اما کف تراش ها فقط برای کف تراشی استفاده نمی شوند
کف تراش ها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای مصارف مختلفی استفاده می شوند که در صنعت خودرو سازی برای تولید انواع متعلقات خودرو از جمله سرسیلندر،بلوک سیلندر ،قالبسازی ،صنایع نظامی و غیره استفاده می شوند.کفتراش برای فرز کاری استفاده می شود و مخصوص ماشین فرز می باشد.کفتراش با توجه به زاویه و نوع الماس آن برای کفتراشی ، بغل تراشی،شیارزن، استفاده می شود.
در زیر چند نمونه از تقسیم بندی کفتراش آمده است:
1-براساس قطر
2-نوع الماس
3-زاویه کفتراش
4-تعداد لبه برشی
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع کفتراش تاکیم ساش و کفتراش تونگلوی به صورت کفتراش سه گوش خور،کفتراش چهار گوش خور،کفتراش هشت لبه خور،کفتراش پنج لبه
خور،کفتراش گرد خور می باشد.
قیمت کفتراش،قیمت پولکی،قیمت کفتراش تونگلوی،قیمت پولکی تانگلوی،خرید کف تراش،خرید کفتراش تونگلوی،خرید پولکی،خرید پولکی تاکیمساش،فروش کفتراش ،فروش کفتراش تاکیم ساش،فروش پولکی تاکیمساش،استعلام کفتراش،استعلام پولکی،استعلام کفتراش تانگلوی،استعلام پولکی تانگلوی،بورس کف تراش،بورس کفتراش،بورس کفتراش تانگلوی،بورس کفتراش تونگلوی،بورس پولکی،بورس پولکی تانگلوی،کفتراش،پولکی،دیسک میل،کفتراش تونگلوی،پولکی تانگلوی،انواع کف تراش،انواع کفتراش،انواع پولکی
از جمله الماس ها ی کفتراشی شامل : APKT10/APKT16/XOMX06/XOMX12/SPKN12/SPKN15/TPKN16/TPKN22/ONMU05/ONMU06/HNGF09/ODHW05/ODHW06/SEET12/R245 12/R290/N260/R390 11/R390 17/R390 18/RDMT108/RDMT10/RDMT12/RPMT10/RPMT12/R300/ASMT/...
فرز انگشتی | فرز انگشتی الماس خور ابزار فرز کاری است که برای کف تراشی ،بغل تراشی ،دیواره تراشی ،شیارزن،پخ زنی و ... در فرز کاری استفاده می شود.
فرز انگشتی الماس خور از نظر نوع اینسرت انواع مختلف سه گوش، چهار گوش، پنج ضلعی،شش ضلعی،هفت ضلعی،هشت ضلعی،مربع،مستطیل دارد.برخی از فرز انگشتی ها های فید و دور بالا می باشند که برای صافی سطح بالا در دور های بالا استفاده می شوند.
فرز انگشتی ها از نظر تعداد لبه برشی می تواند به صورت تک پر،دوپر،سه پر ،چهار پر و...باشد که با توجه به قطر فرز انگشتی و نوع متریال قطعه کار انتخاب می شود.
فرز انگشتی الماس خور می تواند طوری ساخته شده باشد که علاوه بر کف تراشی مرکز ان نیز قابلیت براده برداری داشته باشد.برخی از فرز انگشتی ها دارای اب صابون از مرکز می باشند که برای تخلیه براده و خنک کاری ابزار و افزایش طول عمر ابزار استفاده می شوند.
برای دیواره تراشی معمولا از فرز انگشتی هایی استفاده می شوند که اینسرت ها در هر لبه برشی در چند ردیف به صورت افقی در راستای فرز انگشتی سوار شده اند که باعث کاهش زمان ماشین کاری می شوند و معمولا در عملیات خشن کاری استفاده می شوند.تراش ابزار السا نمایندگی رسمی فرز انگشتی تونگلوی و پولکی تونگلوی می باشد.
در زیر برخی از فرز انگشتی های شرکت تاکیمساش امده است
T90 16R02 AP10/T9020R03 AP10/T90 20R02 AP10/T90S 25R03/T90 25R02 AP16/T9032R03 AP16/T90 40R04 AP16/TSRF16R02 RD08/TSRF20R02/TSRF25R02 RD10/TSRF32R03 RD12/T90DS12 R02X006/T90DS 20R02 X012/T90DS25R03 XO12/
انواع فرز انگشتی،انواع فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،قیمت فرز انکگشتی تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی،خرید فرز انگشتی الماس خور تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی تونگلوی،بورس فرز انگشتی الماس خور،بورس فرز انگشتی تونگلوی،بورس فرز انگشتی تاکیمساش،فروش فرز انگشتی الماس خور،فروش فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،فروش فرز انگشتی تاکیم ساش

پولکی | پولکی اینسرت خور ابزاری است که جایگزین فرز پولکی های معمولی موجود در بازار شده است و مزیت پولکی الماس خور نسبت به پولکی های معمولی قابل تعویض بودن اینسرت های ان می باشد که مقرون به صرفه تر از فرز پولکی معمولی می باشد و همچنین پولکی اینسرت خور را می توان در سرعت های برشی بالا به کار برد که سرعت کار را افزایش می دهد . پولکی معمولا برای ایجاد شیار در فرز کاری استفاده می شود.
.پولکی ها در قطر های مختلف مو جود می باشند
پولکی در انواع مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به پولکی برش خور،پولکی سه گوش خور،پولکی چهار گوش خور ،پولکی LN ،پولکی 335، پولکی N331، ... اشاره کرد.
EXLS02M016/TXN03R50/EXN03R016/HXN03R025/TXN06R/TXLN06R050/EXLN06M040/TXLN06M050/TXQ12R100/TXSW09M040/EXSW/TXSW15J160/TXP08100R/EXP060RS/TASN13J100/TAN07R250/TAN07R200M60/THSN12J080/EAW13R025/TPYP12M063/TPYD06M125/TFE12R080/TME4403R/TMD4405R/TGP4105/NMS09100R/TPTN12J125/HPA06R016/TLA10R063/EPA10R025/TPA15R080/TLA15R100/EPA06R016/LPTC16J080/HPAV06M016/EPO07R012/TPO11R050/EPO11R02M016/TPO18R125/EPDO05R012/EPW13R040/TPQ11R063/TPMT11R080/TPV16R040/TSE3050R/TSP4003/ASG01N100/ASV03N080/ASW06N100/ASN15R125/EBRM16T20EBFM10/ERC12R032/EBB020/

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد