آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


ابزار کاربایدی - مدل فرز الماس تیپ

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
- در حال تولید
فرز الماس تیپ|تراش ابزار السا تولید کننده فرز انگشتی تیپ و فرز الماس تیپ می باشد.قیمت فرز تیپ،بورس فرز تیپ،استعلام تیپ،خرید فرز الماس تیپ،انواع فرز تیپ الماس،TEC060B4،فرز الماس تیپTEC080،فرز الماس تیپTEC100،فرز الماس تیپTEC120،فرز الماس تیپTEC160،فرز الماس تیپ
ابزار کاربایدی
کاتالوگ

فرز الماس تیپ

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
  بروز شده: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷  
نوع : فرز انگشتی تیپ
TEC : کد    
فرز الماس تیپ|تراش ابزار السا تولید کننده فرز انگشتی تیپ و فرز الماس تیپ می باشد.قیمت فرز تیپ،بورس فرز تیپ،استعلام تیپ،خرید فرز الماس تیپ،انواع فرز تیپ الماس،TEC060B4،فرز الماس تیپTEC080،فرز الماس تیپTEC100،فرز الماس تیپTEC120،فرز الماس تیپTEC160،فرز الماس تیپ
سفارش کالا

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
محصولات با قیمت مشابه
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز الماس تخت
مدل : فرز الماس تخت
نوع : فرز انگشتی کارباید چهار پر سر تخت
TEC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی پرداخت
مدل : فرز انگشتی پرداخت
نوع : فرز انگشتی سرتخت پر پر پرداخت کاری
TEC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز الماس تیتانیوم
مدل : فرز الماس تیتانیوم
نوع : فرز انگشتی سرتخت چهر پر و پر پر مخصوص ماشین کاری تیتانیوم
TECK
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی خشن پرداخت
مدل : فرز انگشتی خشن پرداخت
نوع : فرز انگشتی سرتخت خشن
TEFS
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز الماس دوپر
مدل : فرز الماس دوپر
نوع : فرز انگشتی سرتخت دوپر30درجه
TECC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی سه پر
مدل : فرز انگشتی سه پر
نوع : فرز انگشتی سرتخت سه پر38درجه
TECS
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز راکول بالا
مدل : فرز راکول بالا
نوع : فرزانگشتی دوپر مخصوص جنس سخت با سختی بالا 55 راکول
TEC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز کارباید راکول بالا
مدل : فرز کارباید راکول بالا
نوع : فرز انگشتی چهار پر مخصوص جنس سخت با سختی بالای 65 راکول
TEC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز الماس های فید
مدل : فرز الماس های فید
نوع : فرز انگشتی سه پر های فید
TCFF
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز مخصوص الومینیوم
مدل : فرز مخصوص الومینیوم
نوع : فرزانگشتی سه پر مخصوص ماشین کاری المینیوم
TECA
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز خشن المینیوم
مدل : فرز خشن المینیوم
نوع : فرز انگشتی سه پر خشن مخصوص ماشینکاری المینیوم و متریال های غیر فلزی
TERC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز کوتاه دوپر 30 درجه
مدل : فرز کوتاه دوپر 30 درجه
نوع : فرز انگشتی سر تخت دوپر
TEC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز بالنویز
مدل : فرز بالنویز
نوع : فرز انگشتی سر گرد معمولی وخشن
TEB/TEBRF
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز سر ار راکول بالا
مدل : فرز سر ار راکول بالا
نوع : فرزانگشتی سر گرد مخصوص جنس سخت با سختی بالای 55راکول
TEB
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز انگشتی سرگرد 65 راکول
مدل : فرز انگشتی سرگرد 65 راکول
نوع : فرز انگشتی سر گرد مخصوص جنس سخت با سختی 65 راکول
TEB
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرز مینی مستر خشن
مدل : فرز مینی مستر خشن
نوع : سری فرز انگشتی چهار پر تخت خشن
VEE
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتسری فرز انگشتی
مدل : سری فرز انگشتی
نوع : مینی مسترچهار پر تخت
VEE/D
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمینی مستر دنباله پیچی تیپ
مدل : مینی مستر دنباله پیچی تیپ
نوع : سری فرز انگشتی دو پر و چهار پر تیپ
VFX
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمینی مستر بال
مدل : مینی مستر بال
نوع : سری فرز انگشتی دو پر بالنویز
VBB
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتسری پخ زن
مدل : سری پخ زن
نوع : سری مته مرغک و پخ زن
VCP
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمینی مستر سوراخکاری
مدل : مینی مستر سوراخکاری
نوع : سری بورینگ
VGC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدم چلچله
مدل : دم چلچله
نوع : سری مته خزینه و آر معکوس و دم چلچله
VCA
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتالماس تی
مدل : الماس تی
نوع : سری فرز تی
VST
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتسری تی چند پر
مدل : سری تی چند پر
نوع : سری فرز تی پر پر
VST217
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله مینی مستر
مدل : دنباله مینی مستر
نوع : شنگ سری پیچی
VSSD
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتتردمیل کارباید
مدل : تردمیل کارباید
نوع : قلاویز کارباید متریک تردمیل
MTECB
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتقلاویز کارباید
مدل : قلاویز کارباید
نوع : قلاویز کارباید اینچی UN
MTEC
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتتردمیل اینچی
مدل : تردمیل اینچی
نوع : قلاویز کارباید اینچیBSP
MTEC/B
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمینی مستر رزوه زن
مدل : مینی مستر رزوه زن
نوع : سری قلاویز اینچی و میلیمتر
VMT
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمته الماس
مدل : مته الماس
نوع : مته کارباید با طول کوتاه وبلند
DSW
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمته تمام الماس ریز
مدل : مته تمام الماس ریز
نوع : مته کارباید ریز
DSM
ابزار کاربایدی فرز انگشتی تیپ مدل فرز الماس تیپ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتآلفا جت اب صابونی تمام الماس
مدل : آلفا جت اب صابونی تمام الماس
نوع : مته کارباید تیغ صاف مخصوص چدن و المینیوم
FDC

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد