آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


دنباله - مدل شیرینک ولدون

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
- در حال تولید
شیرینک ولدون|تراش ابزار السا بزرگترین ارائه دهده انواع ابزار برش و تراش و فرز در ایران می باشد.تراش ابزار السا بهترین انتخاب برای ابزار با کیفیت می باشد.قیمت ولدونhsk،بورس ولدونhsk،استعلام ولدونhsk،خرید ولدون hsk،قینت ولدونhsk،بورس ولدون حرارتی،استعلام ولدون حرارتی،خرید ولدون حرارتی،انواع ولدون حرارتی،قیمت ولدون حرارتی،
HSK50SRKIN06،شیرینک ولدونHSK50SRKIN08،شیرینک ولدونHSK50SRKIN10،شیرینک ولدونHSK63SRKIN8،شیرینک ولدونHSK63SRKIN12،شیرینک ولدونHSK80SRKIN20،شیرینک ولدونHSK80SRKIN10،شیرینک ولدونHSK80SRKIN12،شیرینک ولدونHSK100SRKIN12،شیرینک ولدونHSK100SRKIN20،شیرینک ولدونHSK100SRKIN25،شیرینک ولدون
دنباله
کاتالوگ

شیرینک ولدون

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
  بروز شده: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷  
نوع : ولدون شیرینکHSK
HSK-SRKIN : کد    
شیرینک ولدون|تراش ابزار السا بزرگترین ارائه دهده انواع ابزار برش و تراش و فرز در ایران می باشد.تراش ابزار السا بهترین انتخاب برای ابزار با کیفیت می باشد.قیمت ولدونhsk،بورس ولدونhsk،استعلام ولدونhsk،خرید ولدون hsk،قینت ولدونhsk،بورس ولدون حرارتی،استعلام ولدون حرارتی،خرید ولدون حرارتی،انواع ولدون حرارتی،قیمت ولدون حرارتی،
HSK50SRKIN06،شیرینک ولدونHSK50SRKIN08،شیرینک ولدونHSK50SRKIN10،شیرینک ولدونHSK63SRKIN8،شیرینک ولدونHSK63SRKIN12،شیرینک ولدونHSK80SRKIN20،شیرینک ولدونHSK80SRKIN10،شیرینک ولدونHSK80SRKIN12،شیرینک ولدونHSK100SRKIN12،شیرینک ولدونHSK100SRKIN20،شیرینک ولدونHSK100SRKIN25،شیرینک ولدون
سفارش کالا

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
محصولات با قیمت مشابه
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کلت
مدل : دنباله کلت
نوع : کلت فشنگیBT
BT-ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله هیدرولیک
مدل : دنباله هیدرولیک
نوع : ولدون هیدرولیکBT
BT-HYDRO
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله ولدون
مدل : دنباله ولدون
نوع : ولدونBT
BT-EM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کف تراش
مدل : دنباله کف تراش
نوع : کفتراش گیرBT
BT-SEM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتشیرینک فیت
مدل : شیرینک فیت
نوع : ولدون شیرینک BT
BT-SRKIN
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله مته
مدل : دنباله مته
نوع : مته گیرBT
BT-MT
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله اس کا
مدل : دنباله اس کا
نوع : کلت فشنگی با دنبالهSK
DIN69871-ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتولدون هیدرولیک sk
مدل : ولدون هیدرولیک sk
نوع : ولدون هیدرولیکSK
DIN69871-HYDRO
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتشیرینک فیت اس کا
مدل : شیرینک فیت اس کا
نوع : ولدون شیرینکSK
DIN69871-SRKIN
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش گیر sk
مدل : کفتراش گیر sk
نوع : کفتراش گیرSK
DIN69871-SEM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله مته
مدل : دنباله مته
نوع : مته گیرSK
DIN69871-MT
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکلت فشنگی معمولی
مدل : کلت فشنگی معمولی
نوع : کلت فشنگیER
DIN2080-ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتولدون فرز معمولی
مدل : ولدون فرز معمولی
نوع : ولدونISO
DIN2080-EM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش گیر منوال
مدل : کفتراش گیر منوال
نوع : کفتراش گیرISO
DIN2080-SEM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله مته
مدل : دنباله مته
نوع : مته گیرISO
DIN2080-MT
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله استوانه فشنگی خور
مدل : دنباله استوانه فشنگی خور
نوع : بیبی کلت فشنگی خور
ST--ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفشنگی
مدل : فشنگی
نوع : فشنگی با دقت های مخلتف
ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتست فشنگی
مدل : ست فشنگی
نوع : ست کامل فشنگی
SETER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمونوفورس
مدل : مونوفورس
نوع : تبدیل هیدرولیک
SC-SHYDRO
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتپیچ پول استات
مدل : پیچ پول استات
نوع : پیچ پول استادBT SK
PS
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکلت اچ اس کا
مدل : کلت اچ اس کا
نوع : کلت فشنگیHSK
HSK-ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتولدون اچ اس کا
مدل : ولدون اچ اس کا
نوع : ولدون هیدرولیکHSK
Hydrolic HSK
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفرزگیرHSK
مدل : فرزگیرHSK
نوع : ولدونHSK
HSK EM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکفتراش گیرHSK
مدل : کفتراش گیرHSK
نوع : کفتراش گیرHSK
HSK-EMS
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکپتو برش خور
مدل : کپتو برش خور
نوع : هلدر برش دنباله کپتو
C-CHSR/C-CHFVR
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتیودریل دنباله کپتو
مدل : یودریل دنباله کپتو
نوع : یودریل با دنباله کپتو
C-TDX
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتانگشتی کپتو
مدل : انگشتی کپتو
نوع : فرز انگشتی دنباله کپتو
C-EPA/C-TLA
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهدبورینگ کپتو
مدل : هدبورینگ کپتو
نوع : هدبورینگ با دنباله کپتو
C-ADES/C-ASHR
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکپتو ولدون
مدل : کپتو ولدون
نوع : ولدون با دنباله کپتو
C-EM
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکپتو فشنگی خور
مدل : کپتو فشنگی خور
نوع : کلت فشنگی با دنباله کپتو
C-ER
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکپتو کفتراش گیر
مدل : کپتو کفتراش گیر
نوع : کفتراش گیر با دنباله کپتو
C-SEM.
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله بی تی با تبدیل کپتو
مدل : دنباله بی تی با تبدیل کپتو
نوع : تبدیل کپتو به بی تی
BTFC-C
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله اچ اس کا با تبدیل کپتو
مدل : دنباله اچ اس کا با تبدیل کپتو
نوع : تبدیل کپتو بهHSK
HSKA-C
دنباله ولدون شیرینکHSK مدل شیرینک ولدون | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهدبورینگ پرداخت با دنباله کپتو
مدل : هدبورینگ پرداخت با دنباله کپتو
نوع : فاین بورینگ با دنباله کپتو
PSC-FBHS-DE

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد