آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدرهای داخل تراش - مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
داخل تراش کارباید و معمولی پیچی|آلسا تولز فروش ابزار تراش و ابزار فرز و ابزار قالبسازی را در دستور کار خود دارد.یکی از مزیت های تراش ابزار آلسا موجود بودن بیش از70درصد ابزار های موجود در کاتالوگ و همچنین بسیاری از ابزار هایی خارج از کاتالوگ می باشد.تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع داخل تراش و میکرو هلدر برای سوراخ های بسیار ریز می باشد.قیمت هلدرccmt،بورس هلدرccmt،فروشنده داخلتراشccmt،انواع داخل تراش،بورس میکرو هلدر،داخل تراش اب صابونی،فروش هلدر داخل،
A04F SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیA05F SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیA04F SCLCL03،داخل تراش کارباید و معمولیA06G SCLCR04،داخل تراش کارباید و معمولیA06G SCLCL04،داخل تراش کارباید و معمولیA07G SCLCL04،داخل تراش کارباید و معمولیA08H SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS06H SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیA1F SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS10F SCLCL06،داخل تراش کارباید و معمولیA12M SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS12M SCLCL06،داخل تراش کارباید و معمولیA16Q SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS16K SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیS20S SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیA20R SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیA20R SCLCL09،داخل تراش کارباید و معمولیA25S SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیA25S SCLCL12،داخل تراش کارباید و معمولیE04G SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیE05G SCLCL03،داخل تراش کارباید و معمولیE05G SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیE06H SCLCR04،داخل تراش کارباید و معمولیE06H SCLCL04،داخل تراش کارباید و معمولیE07G SCLCR04،داخل تراش کارباید و معمولیE08K SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیE08K SCLCL06،داخل تراش کارباید و معمولیE10F SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیE12M SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیE12M SCLCL09،داخل تراش کارباید و معمولیE16R SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیE20S SCLCL09،داخل تراش کارباید و معمولی
سفارش کالا
هلدرهای داخل تراش
کاتالوگ

داخل تراش کارباید و معمولی پیچی

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
  بروز شده: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷  
نوع : هلدرتمام الماس و معمولیCCMT
SCLCR : کد    
داخل تراش کارباید و معمولی پیچی|آلسا تولز فروش ابزار تراش و ابزار فرز و ابزار قالبسازی را در دستور کار خود دارد.یکی از مزیت های تراش ابزار آلسا موجود بودن بیش از70درصد ابزار های موجود در کاتالوگ و همچنین بسیاری از ابزار هایی خارج از کاتالوگ می باشد.تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع داخل تراش و میکرو هلدر برای سوراخ های بسیار ریز می باشد.قیمت هلدرccmt،بورس هلدرccmt،فروشنده داخلتراشccmt،انواع داخل تراش،بورس میکرو هلدر،داخل تراش اب صابونی،فروش هلدر داخل،
A04F SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیA05F SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیA04F SCLCL03،داخل تراش کارباید و معمولیA06G SCLCR04،داخل تراش کارباید و معمولیA06G SCLCL04،داخل تراش کارباید و معمولیA07G SCLCL04،داخل تراش کارباید و معمولیA08H SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS06H SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیA1F SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS10F SCLCL06،داخل تراش کارباید و معمولیA12M SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS12M SCLCL06،داخل تراش کارباید و معمولیA16Q SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیS16K SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیS20S SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیA20R SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیA20R SCLCL09،داخل تراش کارباید و معمولیA25S SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیA25S SCLCL12،داخل تراش کارباید و معمولیE04G SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیE05G SCLCL03،داخل تراش کارباید و معمولیE05G SCLCR03،داخل تراش کارباید و معمولیE06H SCLCR04،داخل تراش کارباید و معمولیE06H SCLCL04،داخل تراش کارباید و معمولیE07G SCLCR04،داخل تراش کارباید و معمولیE08K SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیE08K SCLCL06،داخل تراش کارباید و معمولیE10F SCLCR06،داخل تراش کارباید و معمولیE12M SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیE12M SCLCL09،داخل تراش کارباید و معمولیE16R SCLCR09،داخل تراش کارباید و معمولیE20S SCLCL09،داخل تراش کارباید و معمولی
سفارش کالا

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
محصولات با قیمت مشابه
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر کلمپی A
مدل : هلدر کلمپی A
نوع : هلدرروبند دارCNMG
ACLNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش WNMG
مدل : هلدر داخل تراش WNMG
نوع : هلدرروبند دارWNMG
AWLNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش روبنددار A
مدل : هلدر داخل تراش روبنددار A
نوع : هلدر روبند دار DNMG
ADUNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش DNMG
مدل : هلدر داخل تراش DNMG
نوع : هلدر روبند دارDNMG
DDUNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل چکمه ای
مدل : هلدر داخل چکمه ای
نوع : هلدر چکمه ایCNMG
PCLNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش چکمه ای WNMG
مدل : هلدر داخل تراش چکمه ای WNMG
نوع : هلدر چکمه ای WNMG
PWLNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتداخل تراش SNMG
مدل : داخل تراش SNMG
نوع : هلدر چکمه ایSNMG
PSKNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش لوزی
مدل : هلدر داخل تراش لوزی
نوع : هلدرچکمه ایDNMG
PDUNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر کلاغی 93 درجه
مدل : هلدر کلاغی 93 درجه
نوع : هلدر چکمه ایDNMG
PDZNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر سه گوش 91 درجه
مدل : هلدر سه گوش 91 درجه
نوع : هلدرچکمه ایTNMG
PTFNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش سه گوش 93 درجه
مدل : هلدر داخل تراش سه گوش 93 درجه
نوع : هلدر چکمه ایTNMG
PTUNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل VNMG
مدل : هلدر داخل VNMG
نوع : هلدرچکمه ایVNMG
PVUNR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش
مدل : هلدر داخل تراش
نوع : هلدر اب صابون خور و تمام الماسCCMT
SCLPR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر لوزی کارباید و معمولی dcmt
مدل : هلدر لوزی کارباید و معمولی dcmt
نوع : هلدرDCMT93درجه
SDUCR/L
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل تراش با الیاژ خاص
مدل : هلدر داخل تراش با الیاژ خاص
نوع : هلدرآب صاون خور و تمام الماسDCMT
SDUPR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر ضد ارتعاش DCMT
مدل : هلدر ضد ارتعاش DCMT
نوع : هلدرتمام الماس واب صابونیDCMT
SDQCR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدرداخل تراش30درجه
مدل : هلدرداخل تراش30درجه
نوع : هلدرتمام الماس واب صابونیDCMT
SDZCR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر کارباید وضد ارتعاش
مدل : هلدر کارباید وضد ارتعاش
نوع : هلدر اب صابون خور و تمام الماسEPGT
SEXPR/L
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتداخل تراش میکرو
مدل : داخل تراش میکرو
نوع : هلدرتمام الماس واب صابونیWBGT
SWUBR/L
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر قایقی 93 درجه
مدل : هلدر قایقی 93 درجه
نوع : هلدرتمام الماس واب صابونیVBMT
SVUBR/L
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر کارباید کلاغی
مدل : هلدر کارباید کلاغی
نوع : هلدرVBMT
SVZBR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر کارباید سه گوش
مدل : هلدر کارباید سه گوش
نوع : هلدراب صابون خور و تمام الماسTCMT
STFCR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر TPMR
مدل : هلدر TPMR
نوع : هلدرسه گوش بدون سوراخ
CTFPR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر داخل چهار گوش
مدل : هلدر داخل چهار گوش
نوع : هلدرSPMR
CSKPR
هلدرهای داخل تراش هلدرتمام الماس و معمولیCCMT مدل داخل تراش کارباید و معمولی پیچی | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتهلدر خشن کاری
مدل : هلدر خشن کاری
نوع : هلدرLNMX
TLANR/L

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد