آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0

هلدر

هلدر| هلدر ابزاری است که به دستگاه تراش متصل می شود.هلدر ها از نظر نوع اینسرت و زاویه برشی در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند .هلدر از نظر نوع کاربرد به انواع مختلف هلدر روتراش| هلدر داخل تراش | هلدر برش | هلدر شیار | هلدر دنده زنی و ... تقسیم می شوند.
تراش ابزار السا بزرگترین عرضه کننده هلدر در ایران می باشد. تراش ابزار السا نماینده رسمی هلدر تاکیمساش و هلدر تونگلوی می باشد .

هلدر روتراش CNMG

زاویه 75 درجه
در حال تولید

هلدر مستقیم DNMG

هلدرروتراش چکمه ای
نا موجود

هلدر چکمه ای روتراش

چکمه ای
نا موجود

هلدر روتراش SNMG

چکمه ای
نا موجود

هلدر روتراش مستقیم

چکمه ای
نا موجود

هلدر چکمه ایsnmg

چکمه ای
نا موجود

هلدر روتراش سه گوش

چکمه ای
نا موجود

هلدر تراش چکمه ای

93درجه
نا موجود

هلدر روتراش سه گوش

چکمه ای60درجه
نا موجود

هلدر چکمه ای سه گوش

چکمه ای
نا موجود

هلدر چکمه ای سه گوش نامنظم

چکمه ای
نا موجود

هلدر گرد خور روتراش

چکمه ای
نا موجود

هلدر روتراش گردخور

چکمه ای
نا موجود

هلدر چکمه ای گردخور

چکمه ای
نا موجود

هلدر روتراش روبندی

TNMG
نا موجود

هلدر سه گوش خور کلمپی

زاویه90درجه
نا موجود

هلدر سه گوش کلمپی

60درجه
نا موجود

هلدر مستقیم سه گوش خور

TNMG
نا موجود

هلدر روتراش کلمپی

90درجه
نا موجود

هلدرروبندی

WNMG
نا موجود

هلدرروتراش زاویه100درجه

TNMG
در حال تولید

هلدر روتراش روبندی

VNMG
نا موجود

هلدرروبندیCNMG

کلمپی
نا موجود

هلدرروتراشDNMG

DNMG
نا موجود

هلدر روتراش DWLNR

95درجه
نا موجود

هلدر روتراش سه گوش

TNMG
در حال تولید

هلدر روتراش سه گوش خور

TNMG
نا موجود

هلدرکلمپیDNMG

هلدرمستقیم
نا موجود

هلدر کلمپی SNMG

هلدر مستقیم چهارگوش
نا موجود

هلدرVNMG

VNMG
در حال تولید

هلدر روتراش کلمپی

VNMG
در حال تولید

هلدر پیچی CCMT

45درجه
در حال تولید

هلدر پیچی CCMT

50درجه
در حال تولید

هلدر روتراش CCMT

75درجه
نا موجود

هلدر پیچی

90درجه
نا موجود

هلدرروتراش CCMT

CCMT
نا موجود

هلدرروتراش

CCMT
نا موجود

هلدرDCMT

هلدر مستقیم
نا موجود

هلدر DCMT

پیچی
در حال تولید

هلدر پیچیDCMT

93درجه
نا موجود

هلدر DCMT

زاویه107.5درجه
نا موجود

هلدر گردخور

مستقیم
نا موجود

هلدر گردخور

هلدرچپ و راست
در حال تولید

هلدرروتراش پیچی

SCMT
در حال تولید

هلدر روتراش

45درجه
در حال تولید

هلدر روتراش SCMT

هلدر پیچی
در حال تولید

هلدر روتراش پیچی

SCMT
در حال تولید

هلدر سه گوش خور

90درجه
نا موجود

هلدر سه گوش TCMT

هلدر مستقیم
در حال تولید

هلدر پیچی سه گوش خور

TCMT
نا موجود

هلدر روتراش قایقی

VCMT
نا موجود

هلدر قایقی

93درجه
نا موجود

هلدر روتراش

100درجه
نا موجود

هلدر روتراش VCMT

107.5درجه
در حال تولید

هلدر مستقیم

VBMT
نا موجود

هلدر روتراش قایقی

93درجه
نا موجود

هلدرروتراشVBMT

100درجه
نا موجود

هلدر روتراش قایقی

107درجه
نا موجود

هلدر کپی تراش

کپی تراش
نا موجود

هلدر SPMR

سرامیکی
در حال تولید

هلدر روبندی سه گوش

سرامیکی
نا موجود

هلدر سه گوشTPMR

TPMR
نا موجود

هلدر کلمپی

90درجه
در حال تولید

هلدرCNGN

سرامیکی
نا موجود

هلدر سرامیکی ENGN

97.5درجه
در حال تولید

هلدر سرامیکی

DNGN
نا موجود

هلدر سرامیکی متمایل به راست

سرامیکی
در حال تولید

هلدرSNGN

85درجه
در حال تولید

هلدر سرامیکی

85درجه
در حال تولید

هلدر سرامیکی

75درجه
در حال تولید

هلدرSNGX

75درجه
در حال تولید

هلدر سرامیکی چهار گوش

سرامیکی
در حال تولید

هلدر SNGX

سرامیکی مستقیم
نا موجود

هلدر سه گوش سرامیکی

سرامیکی
نا موجود

هلدر سرامیکی

93درجه
در حال تولید

هلدر سرامیکی گرد

سرامیکی
نا موجود

هلدرRNGN

سرامیکی مستقیم
نا موجود

هلدر سرامیکی تبری

RCGX
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای

CNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای

SNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای

DNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای

DNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای

DNMG
نا موجود

هلدرداخل تراش چکمه ای

TNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای

WNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش روبندی

TNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش روبندی

TNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش روبندی

WNMG
نا موجود

هلدر داخل پیچی

CCMT
نا موجود

هلدر پیچی DCMT

DCMT
نا موجود

هلدر پیچی

DCMT
نا موجود

هلدر پیچی VCMT

VCMT
نا موجود

هلدرپیچی VCMT

VCMT
نا موجود

هلدر داخل تراش

VBMT
نا موجود

هلدر کلاغی داخل تراش

VBMT
نا موجود

هلدر SCMT

SCMT
در حال تولید

هلدر پیچی داخل

SCMT
در حال تولید

هلدر سه گوش خور داخل

TCMT
نا موجود

هلدر کپی تراش داخل

کپی تراش
نا موجود

هلدرSPMR

SPMR
در حال تولید

هلدر سه گوش خور TPMR

TPMR
نا موجود

هلدر سرامیکی داخل

SNGN
در حال تولید

هلدر سرامیکی CNGN

CNGN
در حال تولید

هلدر روبندی CNMG

CNMG
نا موجود

هلدر داخل WNMG

WNMG
در حال تولید

هلدر کلمپی DNMG

DNMG
نا موجود

هلدر ضد ارتعاش

CCMT
در حال تولید

هلدر تمام الماس

DCMT
در حال تولید

هلدر دوسر دو الماسه

CCMT ,DCMT
در حال تولید

هلدر دوسر

DCMT
نا موجود

هلدر دوکله

CCMT
در حال تولید

هلدر برش تیزیت خور

هلدر برش سر تعویضی
نا موجود

هلدربرش یک سر خور

هلدر برش رو سندویک خور
نا موجود

هلدر برش دوسر خور

هلدر برش رو سکو خور
نا موجود

هلدر برش دوسر خور

هلدر برش رو کرولای خور
نا موجود

هلدر داخل برش

هلدر برش داخل سکو خور
در حال تولید

هلدر برش داخل

هلدر برش داخل کرولای خور
در حال تولید

هلدر شیار داخل

هلدر گاه زن داخل سندویک خورR154
نا موجود

هلدرگاه زنی

هلدر گاه زن داخل زاویه دار سندویک خور
نا موجود

هلدر گاه زنی روتراش

هلدر شیار زن رو سندویک خور
نا موجود

هلدر شیارزن زاویه دار

45درجه
در حال تولید

هلدرگاه زن سکو خور

هلدر شیار تفنگی
نا موجود

هلدر تفنگی داخل

هلدرگاه زن داخل سکوخور
نا موجود

هلدر گامزنی داخل

16ER|22IR|27ER
نا موجود

هلدرپیشانی تراش

هلدر برش پیشانی تراش
نا موجود

بیس هلدر خام

بیس هلدر خام ابزار مخصوص
نا موجود

بیس هلدر روتراش راست

بیس هلدر B1
نا موجود

بیس هلدر چپ روتراش

بیس هلدرB2
نا موجود

بیس هلدر راست اب صابون برعکس

بیس هلدرB3
نا موجود

بیس هلدر چپ اب صابون وارونه

بیس هلدرB4
نا موجود

بیس هلدر راست بلند

بیس هلدرB5
نا موجود

بیس هلدر چپ بلند

بیس هلدرB6
نا موجود

بیس هلدرراست بلند وارونه

بیس هلدرB7
نا موجود

بیس هلدر چپ بلند وارونه

بیس هلدرB8
در حال تولید

بیس هلدر پیشانی

بیس هلدر مستقیمC1
نا موجود

بیس هلدر مستقیم چپ

بیس هلدر مستقیم چپC2
نا موجود

بیس هلدر راست اب صابون پایین

بیس هلدر مستقیمC3
در حال تولید

بیس هلدر پیشانی چپ و وارونه

بیس هلدر مستقیمC4
نا موجود

بیس هلدر سه طرف

بیس هلدر سه کلهD1 D2
نا موجود

بیس هلدر داخل

بیس هلدر داخل تراشE2
نا موجود

بیس هلدر فشنگی خور

E3 VDI
نا موجود

بیس هلدر داخل اب صابون مرکز

بیس هلدر داخل تراشE1
نا موجود

بیس هلدر مته گیر

ته کونیکFبیس هلدر مته گیر
نا موجود

هلدر روتراش چکمه ای

95درجه
نا موجود

هلدر روتراش چکمه ای DNMG

هلدر چکمه ای
نا موجود

هلدر تکیم ساش ترکیه ای DFB

داخل تراش
314X231
قیمت لیست : 129000 ریال
قیمت : 126000 ریال

هلدر داخل تراش سری M تکیم ساش ترکیه

داخل تراش
34X231
قیمت لیست : 53000 ریال
قیمت : 51000 ریال

هلدر سری D تکیم ساش

رو تراش
314X231
قیمت لیست : 450000 ریال
قیمت : 441000 ریال

هلدر رو تراش تکیم ساش KM

رو تراش
314X231
قیمت لیست : 129000 ریال
قیمت : 126000 ریال

هلدر رو تراش تکیم ساش ترکیه KM

رو تراش
314X231
قیمت لیست : 6700000 ریال
قیمت : 6566000 ریال

هلدر روبند دار CNMG

هلدر کلمپیCNMG
در حال تولید

هلدر روبندیWNMG

هلدر کلمپیWNMG
نا موجود

هلدر کلمپی A

هلدر روبنددارDNMG93درجه
نا موجود

هلدر روتراش TNMG

درجه93هلدرروبند دار
نا موجود

هلدر روبندیSNMG

هلدرروبند دار75درجه
نا موجود

هلدر کلمپی

هلدر چکمه ایCNMG
نا موجود

هلدر روتراش WNMG

هلدرچکمه ایWNMG
نا موجود

هلدر روتراش DNMG

هلدرچکمه ایDNMG
نا موجود

هلدر روتراش چکمه ای

هلدرچکمه ایTNMG
نا موجود

هلدر چکمه ای گرد خور

هلدرچکمه ایRCMT
نا موجود

هلدر پنج لبه 22.5درجه

هلدرچکمه ای پنج لبهPOMG
نا موجود

هلدر گرد خور مستقیم

هلدرچکمه ایRCMT
نا موجود

هلدر چهار گوش خور 45 درجه

هلدرچکمه ایSNMG
نا موجود

هلدر روتراش سه گوش

هلدرچکمه ایTNMG
نا موجود

هلدر روتراش117.5درجه

هلدرچکمه ایVNMG
نا موجود

هلدر چهار گوش خور 45 درجه

هلدر روبند دارSNMG
نا موجود

هلدر روتراش 107.5درجه

هلدرروبنددارDNMG
نا موجود

هلدر روتراش 95 درجه

هلدرروبنددارDNMG
نا موجود

هلدر روتراش 95 درجه

هلدر روبند دارWNMG
نا موجود

هلدر روتراش 93 درجه

هلدرروبنددارDNMG
نا موجود

هلدر سرامیکیCNGN

هلدرسرامیکیCNGN
نا موجود

هلدر سرامیکی روتراش

هلدرسرامیکیDNGN
نا موجود

هلدرLNMX

هلدرپیچیLNMX
در حال تولید

هلدر روتراش 95 درجه

هلدر پیچیCCMT
نا موجود

هلدر پیچی

هلدر روبند دارTNMG
نا موجود

هلدر WXGU

هلدر پیچی WXGU
نا موجود

هلدر گردخور

هلدر پیچیRCMT
نا موجود

هلدر گرد خور پیچی

هلدرپیچیRCMT
نا موجود

هلدر روتراش گردخور

هلدرپیچیRCMT
نا موجود

هلدر چهارگوش مستقیم

هلدر پیچیSCMT
نا موجود

هلدر قایقی زاویه باز

هلدر پیچیVCMT
نا موجود

هلدر روتراش پیچی

هلدر پیچیCCMT
نا موجود

هلدر WXGU

هلدر پیچی
نا موجود

هلدر لوزی

هلدر پیچیDCMT
نا موجود

هلدر روتراش DNMG

هلدر روبند دارDNMG
نا موجود

هلدر کپتو

کپتوwnmg
نا موجود

هلدر کلمپی A

هلدرروبند دارCNMG
در حال تولید

هلدر داخل تراش WNMG

هلدرروبند دارWNMG
در حال تولید

هلدر داخل تراش روبنددار A

هلدر روبند دار DNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش DNMG

هلدر روبند دارDNMG
نا موجود

هلدر TPMR

هلدرسه گوش بدون سوراخ
نا موجود

هلدر داخل چهار گوش

هلدرSPMR
در حال تولید

هلدر داخل چکمه ای

هلدر چکمه ایCNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش چکمه ای WNMG

هلدر چکمه ای WNMG
نا موجود

هلدر داخل تراش لوزی

هلدرچکمه ایDNMG
نا موجود

هلدر سه گوش 91 درجه

هلدرچکمه ایTNMG
در حال تولید

هلدر داخل تراش سه گوش 93 درجه

هلدر چکمه ایTNMG
در حال تولید

هلدر داخل VNMG

هلدرچکمه ایVNMG
در حال تولید

هلدر کلاغی 93 درجه

هلدر چکمه ایDNMG
نا موجود

هلدر لوزی کارباید و معمولی dcmt

هلدرDCMT93درجه
نا موجود

هلدر کارباید کلاغی

هلدرVBMT
نا موجود

هلدر داخل تراش

هلدر اب صابون خور و تمام الماسCCMT
نا موجود

هلدر کارباید وضد ارتعاش

هلدر اب صابون خور و تمام الماسEPGT
نا موجود

هلدر کارباید سه گوش

هلدراب صابون خور و تمام الماسTCMT
نا موجود

هلدر داخل تراش با الیاژ خاص

هلدرآب صاون خور و تمام الماسDCMT
نا موجود

هلدر قایقی 93 درجه

هلدرتمام الماس واب صابونیVBMT
نا موجود

هلدر ضد ارتعاش DCMT

هلدرتمام الماس واب صابونیDCMT
نا موجود

هلدرداخل تراش30درجه

هلدرتمام الماس واب صابونیDCMT
نا موجود

هلدر خشن کاری

هلدرLNMX
نا موجود

هلدر برش دو سر خور

هلدر برش
نا موجود

هلدر برش دو سر برای دستگاه تراش سوئیسی

هلدربرش دوسر
در حال تولید

هلدر برش دوسر

هلدربرش دوسر
نا موجود

هلدر برش دارای کلگی قابل تعویض

هلدر برش یک سر
نا موجود

هلدر برش

هلدربرش دوسر
در حال تولید

هلدر برش تترا

هلدر شیارچهارطرف
در حال تولید

هلدر شیار داخل

هلدرگاه زن داخل
نا موجود

هلدر برش

هلدر شیار
نا موجود

هلدر شیار سه گوش

هلدرشیارسه طرف
نا موجود

هلدر برش و شیار

هلدرشیار
نا موجود

هلدر داخل تراش برش

هلدربرش داخل
نا موجود

هلدر داخل برش45درجه

هلدربرش داخل زاویه دار
در حال تولید

هلدر داخل برش خور

هلدربرش داخل یک سر خور
نا موجود

هلدر شیار داخل تراش

هلدرشیارداخل
در حال تولید

هلدر رو شیار زن

هلدرشیاررو
نا موجود

هلدر گاه زن داخل

هلدرشیار داخل تفنگی
نا موجود

هلدر فیس روتراش

هلدر پیشانی تراش
نا موجود

هلدر پیشانی دو سر خور

هلدرفیس روتراش
نا موجود

هلدر فیس نود درجه

هلدر پیشانی نود درجه
نا موجود

هلدر پیشانی

کلگی پیشانی تراش
نا موجود

هلدر داخل پیشانی

هلدرپیشانی تراش داخل
در حال تولید

هلدر کیوکات

غلاف کیوکات
نا موجود

هلدر کیوکات

کیوکات
نا موجود

هلدر گاه زنی

هلدرشیار
نا موجود

هلدر کیوکات پیشانی

غلاف کیوکات پیشانی
نا موجود

هلدر گامزنی رو

هلدردنده زنی روتراش
در حال تولید

هلدر دنده زنی

هلدرگامزنی داخل تراش
نا موجود

هلدر گامزنی تفنگی

هلدرگامزنی داخل تراش معمولی و کارباید
نا موجود

هلدر دنده زنی رو

هلدرگامزنی روتراشTNMC
در حال تولید

هلدر گامزنی شانه ای

هلدردنده زنی شونه ای
نا موجود

هلدر گامزنی چهار لب

هلدر گامزنی روتراشTC
نا موجود

هلدر گامزنی داخل تراش

هلدرگامزنی داخل تراشTC18
نا موجود

هلدر دنده زنی و شیارزنی برای دستگاه تراش سوئیسی

هلدرگامزنی روتراشJX
نا موجود

هلدر گامزنی برای دستگاه سوئیسی

هلدر گامزنی رو و داخل
نا موجود

هلدر قابل تعویض گامزنی

هلدرگامزنی داخل قابل تعویض
نا موجود

هلدر داخل تراش گامزنی برای دستگاه سوئیسی

هلدر گامزنی داخل تراش نود درجه
نا موجود

دنباله میکرو هلدر

شنگ میکروهلدر
نا موجود

WBGTاینسرت میکرو هلدر

اینسرت تراش
نا موجود

هلدر WNMG

هلدرروتراش کلمپی A
در حال تولید

بیس هلدر

بیس هلدر
نا موجود

هلدرDCLNR

هلدرروتراشDCBNR
نا موجود

هلدرروPCBNR

روتراشpcbnr
نا موجود

هلدرPDJNR

هلدرdnmg
نا موجود

هلدرکلمپیMDJNR

هلدرDNMG
نا موجود

هلدرMTJNR

هلدرسه گوش
نا موجود

هلدر چهار گوش خورPSKNR

هلدرpsknr
نا موجود

هلدرMTFNR

هلدر سه گوش خور
نا موجود

هلدرPTFNR

هلدرptfnr
نا موجود

هلدرMTGNR

MtGnrهلدر
نا موجود

هلدرMVJNR

هلدرVNMG
نا موجود

هلدرMWLNR

MWLNR هلدرروتراش
نا موجود

هلدرPWLNR

هلدر سه گوش نامنظم خور
نا موجود

هلدرMVUNR

هلدرروتراشMVUNR
نا موجود

هلدرSCBCR

هلدرSCBCR
نا موجود

هلدرSCACR

هلدرccmt
نا موجود

هلدرSCLCR

هلدر پیچیccmt
نا موجود

هلدرDCMT

هلدرsdacr
نا موجود

هلدرsdncn

هلدرروتراشsdncn
نا موجود

هلدرSDJCR

SDJCRهلدر
نا موجود

هلدرگردخورSRACR

هلدرsracr
نا موجود

هلدرگردخورمستقیمSRDCN

Srdcnهلدر
نا موجود

هلدر قایقیSVVBN

هلدر قایقی مستقیم
نا موجود

هلدرSVJBR

هلدرقایقیsvjcr
نا موجود

هلدرSCKCR

SCKCR هلدر
نا موجود

هلدرSCMCN

هلدرscmcn
نا موجود

هلدرSCFCR

هلدر ccmt
نا موجود

هلدر سه گوش STFCR

stfcrهلدرروتراش
نا موجود

هلدر سه گوش STFCR

stfcrهلدرروتراش
نا موجود

هلدرSTGCR

هلدرstgcr
نا موجود

هلدرMVQNR

هلدرMVQNR
نا موجود

هلدرSSSCR

هلدرscmt
نا موجود

هلدرSSBCR

هلدرروتراشssbcr
نا موجود

هلدرSSDCN

هلدر مستقیم چهارگوش خورSSDCN
نا موجود

هلدرSSKCR

هلدرروتراشsskcr
نا موجود

هلدرMSSNR

هلدرکلمپیsnmg
نا موجود

هلدرPSSNR

هلدرروتراشpssnr
نا موجود

هلدرMTENN

هلدر سه گوش مستقیمMTENN
نا موجود

هلدرSVUBR

هلدر روتراش SVUBR
نا موجود

هلدر داخل تراشMCLNR

هلدرداخل تراشMCLNR
نا موجود

هلدر کلمپی داخلDNMG

هلدرداخلDNMG
نا موجود

هلدرSNMG

هلدرداخلMSKNR
نا موجود

هلدرداخلVNMG

هلدر داخلMVUNR
نا موجود

هلدرداخلMWLNR

هلدر داخل تراشWNMG
نا موجود

هلدرداخل سه گوشMTFNR

هلدرسه گوشMTFNR
نا موجود

هلدر داخلSTUCR

هلدر پیچیstupr
نا موجود

هلدر داخلSCLCR

هلدر داخلSCLCR
نا موجود

هلدرلوزی داخلSDQCR

هلدر DCMT
نا موجود

هلدرلوزی داخلSDQCR

هلدر DCMT
نا موجود

هلدرSDUCR

هلدرsducr
نا موجود

هلدرSDZCR

هلدر کلاغیSDZCR
نا موجود

هلدرداخلSSKCR

هلدرداخل تراشsskcr
نا موجود

هلدرSSSCR

هلدرداخلSCMT
نا موجود

هلدرSVUBR

هلدر داخلSVUBR
نا موجود

هلدرداخلSVUCR

هلدرداخل تراشSVUCR
نا موجود

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد