آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0

سی دی بی پی

سی دی بی پیسی دی بی پی CDBP | شرکت سی دی بی پی یکی از مطرح ترین و با کیفیت ترین برند های چینی در زمینه اینسرت های تراش و فرز می باشد .سی دی بی پی تولید کننده انواع اینسرت های تراش ،اینسرت های فرز ،اینسرت های برش وشیار ،اینسرت های سوراخ کاری و ... می باشد.
تراش ابزار آلسا نماینده رسمی اینسرت های تراش کاری و اینسرت های فرز کاری سی دی بی پی می باشد.برای آگاهی از قیمت روز اینسرت های سی دی بی پی با واحد فروش آلسا تولز تماس
بگیرید.تراش ابزار آلسا یکی از پیشگامان تولید و توزیع ابزارتراش کاری و فرز کاری آماده همکاری و عقد قرار داد با سازمان های و ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی ، مجموعه های تراش کاری ، قالب سازی، خودروسازی، صنایع نظامی و فروشگاه های ابزار در سر تا سر ایران می باشد.برای اطمینان از خرید برند اصلی سی دی بی پی با واحد فروش ابزار تراش کاری آلسا تولز به مدیریت ذبیحی تماس بگیرید.
اینسرت سی دی بی پی CDBP | اینسرت تراش کاری سی دی بی پی CDBP | اینسرت فرز کاری سی دی بی پی CDBP | قیمت اینسرت سی دی بی پی CDBP | فروش اینسرت سی دی بی پی CDBP | استعلام فروش اینسرت سی دی بی پیCDBP | قیمت اینسرت تراش سی دی بی پی CDBP | قیمت اینسرت فرز سی دی بی پی CDBP | فروش اینسرت تراش سی دی بی پیCDBP| فروش اینسرت فرز سی دی بی پیCDBP | نماینده اصلی سی دی بی پی CDBP | نماینده رسمی سی دی بی پی CDBP| فروش انواع اینسرت تراش کاری | فروش انواع اینسرت فرز کاری .
در ذیل به چندی از تولیدات سی دی بی پی اشاره می کنیم:
DNMG‚CNMG‚VNMG‚WNMG‚SNMG‚DCMT‚CCMT‚SCMT‚SPMG‚VBMT‚VCMT‚TNMG‚TCMT‚WCMT‚WCMX‚MGMN‚N123‚
...

الماسCNMG

CNMG
نا موجود

الماسDNMG

DNMG15
نا موجود

الماسSNMG

SNMG
نا موجود

الماسTNMG

TNMG
نا موجود

الماسVNMG

VNMG
نا موجود

الماسWNMG

اینسرتWNMG
نا موجود

الماسCCMT

اینسرتCCMT
نا موجود

الماسDCMT

اینسرتDCMT
نا موجود

الماسVBMT

اینسرتVBMT
نا موجود

الماسVCMT

اینسرتVCMT
نا موجود

الماس TCMT

اینسرتTCMT
نا موجود

اینسرتSCMT

الماسscmt
نا موجود

الماسRCMT

الماس گرد
نا موجود

الماسCNGG

اینسرتcngg
نا موجود

الماسDNGG

DNGGاینسرت
نا موجود

اینسرتSNGG

الماسsngg
نا موجود

الماسTNGG

اینسرتtngg
نا موجود

الماسVNGG

اینسرتvngg
نا موجود

الماسWNGG

اینسرتwngg
نا موجود

الماسCCGT

CCET
نا موجود

الماسDCGT

DPET
نا موجود

اینسرتVBGT

VBGT
نا موجود

الماسVCGT

اینسرتVCGT
نا موجود

الماسTCGT

TCGT
نا موجود

الماسTPGT

TPGH
نا موجود

الماسSCGT

اینسرتSCGT
نا موجود

الماسSPGT

اینسرتspgh
نا موجود

الماسRCGT

RCGTالماس
نا موجود

الماسWPGT

اینسرتwpgt
نا موجود

الماسLNGX

LPCU
نا موجود

الماس کپی تراش

KNUX
نا موجود

الماسAPMT

اینسرتapmt
نا موجود

الماسAPKT

اینسرتapkt
نا موجود

الماسADGT

اینسرتADGT
نا موجود

الماسSEKT

SEMT
نا موجود

الماسSOGX1206

SOGX
نا موجود

الماسSPKW

اینسرتSPKW
نا موجود

الماسSDET

اینسرتSDET
نا موجود

الماسSPKN

SPCN
نا موجود

الماسSEKN

sekn اینسرت
نا موجود

الماسSPMR

اینسرتspmr
نا موجود

الماسSNKN

اینسرتsnkn
نا موجود

الماسSEKR

اینسرتsekr
نا موجود

الماسTPMR

اینسرتtpmr
نا موجود

الماسTPKN

اینسرتtpkn
نا موجود

الماس HNGX

hngx اینسرت
نا موجود

الماسONGX

ONGXاینسرت
نا موجود

الماسOFER07

OFERاینسرت
نا موجود

الماس گرد

RPMT اینسرت
نا موجود

الماسRCMT

RCMT اینسرت
نا موجود

الماسRDMT

RDMT اینسرت
نا موجود

الماسOPHN

HEHN اینسرت
نا موجود

الماسLNKG

LNKX
نا موجود

الماسTMR

tmrاینسرت
نا موجود

الماسLNHT

lnmu اینسرت
نا موجود

الماسLNE

lnewاینسرت
نا موجود

الماسCDE

اینسرتcde
نا موجود

الماسLND

اینسرتlnd
نا موجود

الماسSN

SNاینسرت
نا موجود

الماسDIN7168

الماسdin
نا موجود

الماسWCGX

wcmx اینسرت
نا موجود

الماس یودریل

SPMG
نا موجود

الماسLPMT

LPMT
نا موجود

الماسLDKT

LDKT
نا موجود

الماسp28

P28
نا موجود

برش MGMN

برش طرح کرولای
نا موجود

برشGRIP

اینسرتglip
نا موجود

الماسDGN

برشDGN
نا موجود

الماس برش سندویکی

برش دوطرف سندویکی
نا موجود

الماس برشTDJ

tdtالماس
نا موجود

برش یک سرBP

برش تیزیتی
نا موجود

شیار سه گوشTGF32

شیارtgf
نا موجود

الماس شیارKGF12

اینسرت شیارkgf
نا موجود

هلدرDCLNR

هلدرروتراشDCBNR
نا موجود

هلدرروPCBNR

روتراشpcbnr
نا موجود

هلدرPDJNR

هلدرdnmg
نا موجود

هلدرکلمپیMDJNR

هلدرDNMG
نا موجود

هلدرMTJNR

هلدرسه گوش
نا موجود

هلدر چهار گوش خورPSKNR

هلدرpsknr
نا موجود

هلدرMTFNR

هلدر سه گوش خور
نا موجود

هلدرPTFNR

هلدرptfnr
نا موجود

هلدرMTGNR

MtGnrهلدر
نا موجود

هلدرMVJNR

هلدرVNMG
نا موجود

هلدرMWLNR

MWLNR هلدرروتراش
نا موجود

هلدرPWLNR

هلدر سه گوش نامنظم خور
نا موجود

هلدرMVUNR

هلدرروتراشMVUNR
نا موجود

هلدرSCBCR

هلدرSCBCR
نا موجود

هلدرSCACR

هلدرccmt
نا موجود

هلدرSCLCR

هلدر پیچیccmt
نا موجود

هلدرDCMT

هلدرsdacr
نا موجود

هلدرsdncn

هلدرروتراشsdncn
نا موجود

هلدرSDJCR

SDJCRهلدر
نا موجود

هلدرگردخورSRACR

هلدرsracr
نا موجود

هلدرگردخورمستقیمSRDCN

Srdcnهلدر
نا موجود

هلدر قایقیSVVBN

هلدر قایقی مستقیم
نا موجود

هلدرSVJBR

هلدرقایقیsvjcr
نا موجود

هلدرSCKCR

SCKCR هلدر
نا موجود

هلدرSCMCN

هلدرscmcn
نا موجود

هلدرSCFCR

هلدر ccmt
نا موجود

هلدر سه گوش STFCR

stfcrهلدرروتراش
نا موجود

هلدر سه گوش STFCR

stfcrهلدرروتراش
نا موجود

هلدرSTGCR

هلدرstgcr
نا موجود

هلدرMVQNR

هلدرMVQNR
نا موجود

هلدرSSSCR

هلدرscmt
نا موجود

هلدرSSBCR

هلدرروتراشssbcr
نا موجود

هلدرSSDCN

هلدر مستقیم چهارگوش خورSSDCN
نا موجود

هلدرSSKCR

هلدرروتراشsskcr
نا موجود

هلدرMSSNR

هلدرکلمپیsnmg
نا موجود

هلدرPSSNR

هلدرروتراشpssnr
نا موجود

هلدرMTENN

هلدر سه گوش مستقیمMTENN
نا موجود

هلدرSVUBR

هلدر روتراش SVUBR
نا موجود

هلدر داخل تراشMCLNR

هلدرداخل تراشMCLNR
نا موجود

هلدر کلمپی داخلDNMG

هلدرداخلDNMG
نا موجود

هلدرSNMG

هلدرداخلMSKNR
نا موجود

هلدرداخلVNMG

هلدر داخلMVUNR
نا موجود

هلدرداخلMWLNR

هلدر داخل تراشWNMG
نا موجود

هلدرداخل سه گوشMTFNR

هلدرسه گوشMTFNR
نا موجود

هلدر داخلSTUCR

هلدر پیچیstupr
نا موجود

هلدر داخلSCLCR

هلدر داخلSCLCR
نا موجود

هلدرلوزی داخلSDQCR

هلدر DCMT
نا موجود

هلدرلوزی داخلSDQCR

هلدر DCMT
نا موجود

هلدرSDUCR

هلدرsducr
نا موجود

هلدرSDZCR

هلدر کلاغیSDZCR
نا موجود

هلدرداخلSSKCR

هلدرداخل تراشsskcr
نا موجود

هلدرSSSCR

هلدرداخلSCMT
نا موجود

هلدرSVUBR

هلدر داخلSVUBR
نا موجود

هولدرSTFCR

هلدر داخلSTFCR
نا موجود

هلدرداخلSVUCR

هلدرداخل تراشSVUCR
نا موجود

کفتراشTEHW16

کفتراشTEHW
نا موجود

کفتراش چهارگوش خورSE

کفتراشSEET
نا موجود

کفتراشVCGT

کفتراشVCGT
نا موجود

کلگی فرز ADGT

کفتراشADGT
نا موجود

کفتراش45درجهSEET

کفتراشSEET
نا موجود

کفتراش شش لبه خور

کفتراش هشت لبه
نا موجود

کفتراش هشت لبه خورON

کفتراش هشت لبهONMU
نا موجود

کف تراش گرد خور

کف تراش تیپ ردیوس
نا موجود

کفتراش گیر

د نباله کفتراش
نا موجود

کلت فشنگی

دنباله فشنگی
نا موجود

دنباله مته

مته گیر
نا موجود

فرزگیر

دنباله فرز
نا موجود

قلاویزکن

دنباله قلاویز
نا موجود

فشنگی مونوفورس

کلت فشنگی
نا موجود

بیبی کلت

کلت دنباله استوانه
نا موجود

دنباله سه نظام

سه نظام گیر
نا موجود

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد