آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


دنباله تراشکاری - مدل دنباله هدبورینگ

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
دنباله هد بورینگ|تراش ابزار السا مرکز پخش انواع دنبالهBT40،BT50،BT30،BT60،IT40،IT50،IT30،SK30،SK40،SK50،ISO30،ISO40،ISO50،MK،UT،C3،C4،C5،CAPTO،SHRINK،HSK32،HSK40،HSK50،HSK63،HSK80،HSK100،VDI،DIN69871،DIN2080،MONOFORCE می باشد.
iso40adm16 75،دنباله هد بورینگiso40adm2275،دنباله هد بورینگiso40adm 32 75،دنباله هد بورینگiso40 adm40 90،دنباله هد بورینگiso40 adm 60 120،دنباله هد بورینگiso50 adm 16 75،دنباله هد بورینگiso50adm22 75،دنباله هد بورینگiso50 adm32 90،دنباله هد بورینگiso50 adm 60 120،دنباله هد بورینگ
سفارش کالا
دنباله تراشکاری
کاتالوگ

دنباله هدبورینگ

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
  بروز شده: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷  
نوع : دنباله هدبورینگISO
ISO40/50 ADM : کد    
دنباله هد بورینگ|تراش ابزار السا مرکز پخش انواع دنبالهBT40،BT50،BT30،BT60،IT40،IT50،IT30،SK30،SK40،SK50،ISO30،ISO40،ISO50،MK،UT،C3،C4،C5،CAPTO،SHRINK،HSK32،HSK40،HSK50،HSK63،HSK80،HSK100،VDI،DIN69871،DIN2080،MONOFORCE می باشد.
iso40adm16 75،دنباله هد بورینگiso40adm2275،دنباله هد بورینگiso40adm 32 75،دنباله هد بورینگiso40 adm40 90،دنباله هد بورینگiso40 adm 60 120،دنباله هد بورینگiso50 adm 16 75،دنباله هد بورینگiso50adm22 75،دنباله هد بورینگiso50 adm32 90،دنباله هد بورینگiso50 adm 60 120،دنباله هد بورینگ
سفارش کالا

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
محصولات با قیمت مشابه
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله شنگ پیچی
مدل : ابزارگیردنباله شنگ پیچی
نوع : دنباله انگشتی پیچی
BT40/50 MDS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتشنگ انگشتی
مدل : شنگ انگشتی
نوع : CATدنباله انگشتی پیچی
CAT 40/50 MDS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله شنگ
مدل : دنباله شنگ
نوع : دنباله انگشتی پیچیIT
IT40/50 MDS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله iso
مدل : دنباله iso
نوع : دنباله انگشتی پیچیISO
ISO40/50 MDS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله هدبورینگ
مدل : ابزارگیردنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگBT
BT40/50 ADM
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله هدبورینگ
مدل : دنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگCAT
CAT40/50 ADM
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله هدبورینگ
مدل : دنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگIT
IT40/50 ADM
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
مدل : ابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
نوع : کفتراش گیر ته مورس
XO6/X08 K
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
مدل : ابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
نوع : قلاویزکن
BT TKCB31 95
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفشنگی قلاویزکن
مدل : فشنگی قلاویزکن
نوع : هد قلاویزکن
TKCB A
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرکلت فشنگی خور
مدل : ابزارگیرکلت فشنگی خور
نوع : کولت فشنگی خور
ISO40/50 ER
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتBTابزارگیرکولت
مدل : BTابزارگیرکولت
نوع : کلت فشنگی خور
BT40ER40
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکولت فشنگی
مدل : کولت فشنگی
نوع : کلت فشنگی خور
CAT40/50 ER
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکولت SK
مدل : کولت SK
نوع : کلت فشنگی خور
IT40/50 ER
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکولتozابزارگیر
مدل : کولتozابزارگیر
نوع : کلت فشنگی خور
BT40/50 PK
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کولت
مدل : دنباله کولت
نوع : کلت فشنگی خور
IT40PK25
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکلت فشنگی خور اوزت
مدل : کلت فشنگی خور اوزت
نوع : کلت فشنگی خور
CAT40/50 PK
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیبی کولت
مدل : بیبی کولت
نوع : بیبی کلت فشنگی خور
VS16/20 ER
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه
مدل : ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه
نوع : بیبی کلت فشنگی خور
CNC32/40 ER
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کفتراش چهار پیچ
مدل : دنباله کفتراش چهار پیچ
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
ISO40/50 FMB
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
مدل : ابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
BT40/50 FMB
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر کفتراش چهارپیچ
مدل : ابزارگیر کفتراش چهارپیچ
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
IT40/50 FMB
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کفتراشCAT
مدل : دنباله کفتراشCAT
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
CAT40/50 FMB
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرمرکزیاب
مدل : ابزارگیرمرکزیاب
نوع : مرکزیاب
ISO40/50 MR
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرکف تراش
مدل : ابزارگیرکف تراش
نوع : کفتراش گیر
ISO40SMS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر کفتراش
مدل : ابزارگیر کفتراش
نوع : کفتراش گیر
BT40/50 SMS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کفتراشCAT
مدل : دنباله کفتراشCAT
نوع : کفتراش گیر
CAT40/50 SMS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر کفتراش
مدل : ابزارگیر کفتراش
نوع : کفتراش گیر
IT40/50 SMS
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر ولدون
مدل : ابزارگیر ولدون
نوع : ولدون فرز گیر
ISO40/50 SLN
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرولدون
مدل : ابزارگیرولدون
نوع : ولدون فرز گیر
BT40/50 SLN
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر فرز
مدل : ابزارگیر فرز
نوع : ولدون فرز گیر
IT40
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتولدون
مدل : ولدون
نوع : ولدون فرز گیر
CAT40/50 SLN
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرفرز ته کونیک
مدل : ابزارگیرفرز ته کونیک
نوع : فرزگیر مورس خور
BT40MTB
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر ته کونیک مته خور
مدل : ابزارگیر ته کونیک مته خور
نوع : مته گیر مورس خور
BT40MTA
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمته گیرcat
مدل : مته گیرcat
نوع : مته گیر مورس خور
CAT40/50 MTA
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمته گیر
مدل : مته گیر
نوع : مته گیر مورس خور
IT40MTA
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر سه نظام
مدل : ابزارگیر سه نظام
نوع : سه نظام گیر
BT40B12
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر پولکی
مدل : ابزارگیر پولکی
نوع : دنباله فرزپولکی
BT40SCA
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله فرز پولکی
مدل : دنباله فرز پولکی
نوع : پولکی گیر
CAT40SCA22
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله پولکی
مدل : دنباله پولکی
نوع : پولکی گیر
IT40SCA22
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر حرارتی
مدل : ابزارگیر حرارتی
نوع : شیرینک ولدون حرارتی
IT40 SGT
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتشیرینک فیت
مدل : شیرینک فیت
نوع : ولدون حرارتی
IT50 SGT
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر حرارتی
مدل : ابزارگیر حرارتی
نوع : شیرینک ولدون حرارتی
BT40SGT
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر حرارتی
مدل : ابزارگیر حرارتی
نوع : شیرینک ولدون حرارتی
CAT40SGT
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرHSK
مدل : ابزارگیرHSK
نوع : دنباله فشنگی خورHSK
HSK50 63
دنباله تراشکاری دنباله هدبورینگISO مدل دنباله هدبورینگ | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتHSKولدون
مدل : HSKولدون
نوع : دنباله ولدون فرز گیرHSK
HSK50SLN

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد